Start > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Foto: Tobias Fälth

Det är både en strategisk och operativ roll som Tina Sundström tar sig an då hon stöttar chefer och skapar förutsättningar för att Sjöfartsverket ska vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.

Tina Sundström hamnade på HR-avdelningen i Norrköping genom ett föräldravikariat. Det var hennes första arbete inom HR efter studierna. I dag, 18 år senare, arbetar hon fortfarande kvar och trivs mycket bra.

Den större delen av arbetet är att vara direkt chefsstöd, bland annat vid rekryteringsprocesser. Arbetet är strategiskt och det gäller att vara förutseende på grund av bland annat kommande pensionsavgångar. I framtiden kommer till exempel behovet av nautiker och ingenjörer vara stort. HR-enheten arbetar också mycket med att ta tillvara på medarbetarnas kompetens.

– Man behöver inte fastna på samma ställe om man inte vill, säger Tina Sundström. Vi har en otrolig bredd på yrkeskategorier och det finns stora utvecklingsmöjligheter.

I rollen som HR-partner är det viktigt att vara intresserad av människor. Det är också bra att vara mobil och komma ut i verksamheten för att lära känna arbetsgruppen och kunna se vem som passar vart. Det underlättar arbetet med att se till att rätt person är på rätt plats.

– Det är jätteroligt att åka ut och möta medarbetarna på plats, säger Tina Sundström. Att få träffa alla olika typer av människor inom deras olika yrkesområden ger mig otroligt mycket energi.

Ur Sjörapporten nummer 4, 2015.

Dela artikeln