Start > Jobba hos oss > Våra yrkesroller
Helikopterpilot

Sjö och flygräddning med helikopter innebär en del utmaningar som normalt inte förekommer i kommersiell helikopterverksamhet.

Till exempel flyger man ner mot ett mål i vattnet utan yttre inflygningshjälpmedel och behöver ta beslut om fullföljd inflygning till objektet på höjder och avstånd som motsvarar de högst ställda kraven på inflygning i normal kommersiell verksamhet (CAT III inflygningar).  Detta ställer självklart stora krav på utbildning, träning och kontinuitet.  Då uppdragen inte upptar den större delen av flygtiden, innebär det en stor del egenträning under tjänstgöringsperiod för att behålla en god flygoperativ förmåga.

Kräver stort tekniskt intresse

Helikopterpilot är en tjänst som kräver ett stort tekniskt intresse.  Då tjänsten innebär att man arbetar i en besättning bestående av fyra personer i långa perioder och ibland under svåra operativa förhållanden, ställs det höga krav på den enskilda individen.

Då vi i nuläget endast rekryterar styrmän, redovisas de kraven här nedan:

• Innehavare av CPL(H)+IR och ATPL teori.
• 1000 flygtimmar på helikopter.
• 250 flygtimmar som befälhavare på helikopter.
• 20 flygtimmar mörker varav 10 på aktuell typ.
• Övriga krav enligt JAR-OPS (EASA OPS)

Normal rekryteringsprocess innebär initialt ett urval baserat på grundkraven ovan där även tidigare erfarenheter vägs in.  Därefter kallas ett antal kandidater till en första intervju.  Efter ytterligare urval genomförs en psykologutvärdering som också inkluderar test av simultankapacitet, stresstolerans och rumsuppfattning. Därefter beslutas vilka kandidater som anställs för att påbörja utbildning inom verksamheten.  Utbildning inom verksamheten till dess att man går i operativ tjänst tar ca 6 månader.

Dela artikeln