Start > Jobba hos oss > Våra yrkesroller
Kart- och mätningsingenjörer ute på fältarbete

På Sjöfartsverket finns det närmare 120 medarbetare som på något sätt arbetar med Sjögeografisk information.

Merparten av dessa är kart- och mätningsingenjörer som arbetar i en process som börjar med sjö- och fältmätningar och slutar med försäljning och distribution av färdiga sjögeografiska produkter. Sjöfartsverkets huvudsakliga produkter är ENC (Electronic navigation chart), de tryckta sjökorten samt framtagning av UFS (Underrättelser för sjöfarande). Arbetet och informationsflödet kretsar mycket kring våra två stora databaser, djupdatabasen och sjökortsdatabasen.

En enda process

Innan de färdiga sjökorten når sin slutkund är det mycket som ska ske. För att få in data behövs det första och främst någon som sjömäter. Informationen från sjömätarna efterprocesseras senare antingen inne på Norrköpingskontoret på enheten Källdata eller ute på sjömätningsfartygen..Källdata hanterar även extern data som ligger till grund för sjökortsprodukterna. Vidare i processen har vi de två produktionsenheterna Hydrografiska- och Nautiska produkter. Hydrografiska produkter har lite grovt hand om topografin,”the skin of earth”. Enheten nautiska produkter kompletterar sedan produkten med nautiska objekt som fyrar, farleder med mera och ansvarar för själva slutprodukten. Då våra hav är stora och det tar lång tid att sjömäta använder vi oss även till viss del av gammal data från äldre sjömätningar och våra gamla militärarkiv.

Varierande arbetsuppgifter

De flesta jobben är komplexa och kräver bred kunskap, men även spetskompetens. Därför blir det extra viktigt att arbeta hårt med att skapa förståelse för vad som händer före och vad som händer efter i processen. Säkerhet och kvalité är ledord i vår verksamhet, vilket genomsyrar processen i form av kontroller och korrekturer. Det finns många olika system som används i de olika stegen och ju mer vi lär oss de olika systemen desto mer kan vi jobba i olika delar i processen. Arbetsuppgifterna är varierande då vi arbetar med olika produkter. Däremot får man vara beredd på att varje produkt kan ta tid. Sveriges kust är många gånger längre än man tror.

 

Dela artikeln