Start > Jobba hos oss > Våra yrkesroller
Sjömätare i arbete

Sjömätare på Sjöfartsverket arbetar med något som kallas för Geodetisk fältverksamhet. Lite förenklat går det att säga att det innebär att dels bestämma havgsgränsen och vattenstånd men framför allt ta reda på hur havsbotten ser ut.

Som sjömätare får du vara med om att skåda bilder som ingen annan skådat. Sjöfartsverket skapar bilder av topografin på havsbotten som ingen tidigare har sett. Man kan se allt från spår från hur inlandsisen har härjat för miljoner år sedan till skeppsvrak som förlist för bara några hundra år sedan. 

Sjöfartsverket har för närvarande fyra sjömätningsfartyg ute till havs. Sjömätningsfartygen Baltica, Jacob Hägg, Anders Bure och Petter Gedda är arbetsplats Sjöfartsverkets medarbetare med olika roller i sjömätningsverksamheten. 

Yrkesroll med flera funktioner

Man kan säga att det finns två funktioner på ett sjömätningsfartyg. Den ena är driften av fartyget och den andra är sjömätningen. Det behövs dels nautiker som kan köra och ansvara för fartygets framfart. Sen behövs det även såklart medarbetare som håller i sjömätningsdelen men även en roll som håller i systemen samt någon som kan det maskinella på fartyget. Ofta kan en person ta flera funktioner och roller och besättningarna sätts ihop så att alla kompetensbehov täcks in.

Mätningsledare är den på fartyget som ansvarar för själva produkten som lämnas vidare och är den som leder och fördelar det mättekniska arbetet. På vissa fartyg är befälhavaren även mätningsledare då denne även har en sjömätarutbildning och lång erfarenhet. 

Det vanligaste ombord på sjömätningsfartygen är dock att man arbetar som mätningsförättare där man arbetar i samtliga eller någon del i processen som börjar med att samla in data och slutar i att efterprocessera - rensa datan till en validerad och hanterbar mängd att arbeta fram en produkt utifrån. 

Olika erfarenhet och bakgrunder

Med andra ord går det att bli sjömätare via många olika bakgrunder och du kan som sjömätare ha olika roller. Sjöfartsverket ser oftast på sikt till att du får den kompletterande utbildning som behövs när du väl är anställd och därför finns det även många olika möjliga karriärvägar att ta.

Sjömätarna är även en viktig resurs för andra delar av Sjöfartsverkets verksamhet. Exempelvis står Sjömätarna för viktiga internutbildningar för Sjöfartsverkets medarbetare som arbetar med utprickning av farleder.

Dela artikeln