Start
År:
Månad:
Fritextsökning

2017, Antal träffar 29

 • Vädrets makter i nya Sjörapporten

  Naturens krafter är högsta grad närvarande på sjön. Vinden viner och påverkar både vattenstånd och våghöjd. Isen sliter i dykdalber och sjömärken. ...
  Sidan publicerad: 2017-06-07

 • Sjöfartsverkets remiss - ändring av tidigare SJÖFS

  Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets remiss angående förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om tillhandahållande av...
  Sidan publicerad: 2017-05-24

 • Nyinvigning av Klintehamns hamn

  Representanter från Sjöfartsverket, Region Gotland och Trafikverket nyinvigde på onsdagen den nya hamnen i Klintehamn på Gotland.
  Sidan publicerad: 2017-05-12

 • Stort engagemang vid vårens branschråd

  Vårens branschråd på Rosenvik i Stockholm samlade representanter från nästan 40 företag och intressenter i den svenska sjöfartsnäringen....
  Sidan publicerad: 2017-05-11

 • Sjöräddningsövningen Dynamic Turska

  - Dagens övning är unik eftersom det inte bara är båtarna och helikoptrarna som övar. Även vi på räddningscentralerna i Sverige och Finland, säger...
  Sidan publicerad: 2017-05-04

 • Inga oklarheter om avgiftsmodellen ur ett statsstödsperspektiv

  EU-kommissionen har nu meddelat att avgiftsmodellen enligt deras bedömning inte innebär några oklarheter ur ett statsstödsperspektiv. Regeringen ha...
  Sidan publicerad: 2017-05-03

 • Sjöfartsverkets årsredovisning 2016

  Den utdragna lågkonjunkturen har i kombination med strukturella förändringar lett till en nedgång i antal fartygsanlöp, godsvolymer och lotsningar,...
  Sidan publicerad: 2017-04-24

 • Sjöfartsverkets treårsplan

  Sjöfartsverkets målbild för 2020 handlar om att uppnå ännu effektivare processer och tjänster, vidmakthålla en ekonomi i balans, hög trovärdighet o...
  Sidan publicerad: 2017-04-11

 • Fakta om båtlivet i Sverige

  I publikationen, Fakta om båtlivet i Sverige 2017, finns bra fakta för den båtintresserade som sträcker sig brett mellan sjösäkerhetsstatistik till...
  Sidan publicerad: 2017-04-05

 • Uppdaterat dokument för beräkningar av miljöpoäng

  Clean Shipping Index (CSI) har uppdaterat sitt Guidance document för beräkningarna av miljöpoäng. Utöver detta finns Verification guidlines som...
  Sidan publicerad: 2017-04-03

 • Sjöfartsverkets Hållbarhetsredovisning 2016

  Sjöfartsverket är en av få statliga myndigheter som årligen redovisar sitt hållbarhetsarbete. Detta gör vi på eget initiativ, utan lagstadgade krav...
  Sidan publicerad: 2017-03-31

 • Innovation som stärker sjöfarten i senaste Sjörapporten

  Ett av Sjöfartsverkets mål är att stärka sjöfartens konkurrenskraft genom forsknings- och innovationsinsatser för en hållbar, säker och effektiv...
  Sidan publicerad: 2017-03-16

 • Mildare väder ger svårare förhållanden för isbrytarna

  I norra Bottenviken har endast de största och starkaste isbrytarna kunna manövrera och assistera fartyg under säsongen. De svåra förhållandena bero...
  Sidan publicerad: 2017-03-10

 • SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd

  Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI och Sjöfartsverket har kommit överrens om att skapa ett gemensamt nät för...
  Sidan publicerad: 2017-03-10

 • Trafik på Göta älv som tidigare

  Arbetet med att bärga fartyget Sternö som grundstött vid Lilla Edet pågår. Trafiken på Göta älv har återupptagits efter ett sedan tidigare inplaner...
  Sidan publicerad: 2017-03-09

 • Ansök om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt

  Under 2017 finns 60 miljoner kronor avsatta för finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Syftet är att bidra till sjöfartens...
  Sidan publicerad: 2017-03-07

 • Testkörning med pråm på Göta älv

  Företaget Avatar Logistics AB provkör en pråm från Göteborg till Vänersborg längs med Göta älv. Försöket är delfinansierat av Sjöfartsverket och...
  Sidan publicerad: 2017-03-07

 • Trafiken på Trollhätte kanal återupptas måndag 6 mars

  Trafiken på Göta älv återupptas måndag 6 mars kl. 8.00. Farleden stängs återigen fredag 10 mars under en vecka på grund av anläggningsarbeten för d...
  Sidan publicerad: 2017-03-06

 • Ny vågboj ska göra arbetslivet säkrare vid Brofjorden

  SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Längre in i fjorden finn...
  Sidan publicerad: 2017-02-28

 • Fartyg på grund i Göta Älv

  Ett lastfartyg har gått på grund i Göta älv vid Lilla Edet. Den tar in vatten och det är kraftig slagsida på fartyget. Ingen person ska ha kommit...
  Sidan publicerad: 2017-02-24

 • Sjöfartsprojekt vann internationellt innovationspris

  Våra projekt Monalisa 2.0 och uppföljaren STM Validation Project har fått utmärkelser för bästa innovation genom att definiera ett tydligt koncept...
  Sidan publicerad: 2017-02-23

 • Människan ska göra systemen säkrare

  Automatisering bidrar till en säkrare och effektivare trafik, men för också med sig nya risker. Nu pågår ett fyraårigt forskningsprojekt som ska...
  Sidan publicerad: 2017-02-15

 • Omfattande sjöräddningsövning på Mälaren 11 februari

  Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral larm om att flera människor gått genom Mälarens is i närheten av Strängnäs. Det är huvuddragen för en...
  Sidan publicerad: 2017-02-10

 • Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg

  För att höja säkerheten i inloppet till Göteborg och underlätta för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna har Sjöfartsverket i...
  Sidan publicerad: 2017-02-08

 • Frej hyrs ut till Finland

  Isbrytaren Frej hyrs ut till Finland även denna vinter enligt avtal med Finska Trafikverket, FTA. Avtalet innebär att Frej även ska användas i det...
  Sidan publicerad: 2017-01-25

 • Klart med varv för forskningsfartyg

  Det spanska varvet Armon får uppdraget att bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg som ska ägas av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU....
  Sidan publicerad: 2017-01-19

 • Ny nordlig väderstation till sjöss

  På kassunfyren Nordvalen i Norra Kvarken finns sedan december landets nordligaste väderstation till havs. Genom information om faktisk vind och...
  Sidan publicerad: 2017-01-19

 • Atle inleder isbrytarsäsongen

  Isbrytaren Atle är nu i beredskap och därmed är vinterns isbrytningssäsong igång. Två finska isbrytare har redan inlett säsongens isbrytararbete i...
  Sidan publicerad: 2017-01-05

 • Åtgärder och stort engagemang krävs för ökad sjöfart

  Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och järnvägstraf...
  Sidan publicerad: 2017-01-02

Dela artikeln