Start > Sök i nyhetsarkiv > 2018

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och besättningar är specifikt utrustade och tränade för sjö- och flygräddningsinsatser, att lokalisera och undsätta nödställda människor till sjöss och även över land. Det är en del av Sjöfartsverkets uppdrag – att ansvara för sjö- och flygräddningen i Sverige.

– Det är högsäsong för sjöräddningsverksamheten och våra räddningshelikoptrar står i ständig beredskap för att rädda liv till sjöss och över land. Det är vårt uppdrag från regeringen. Det är också det uppdraget våra helikoptrar är utrustade för och våra besättningar är tränade för. Vi hjälper självfallet gärna till i alla slags insatser som vi har kompetens för, säger Lars Widell, Tjf chef Sjö- och flygräddningstjänst på Sjöfartsverket.

Förmågan att vinscha människor, det vill säga undsätta nödställda ur en livshotande situation utan att behöva landa på marken, är unik för räddningshelikoptrarna. Vid stora samhällsstörningar, till exempel skogsbränder, kan räddningshelikoptrarnas förmåga att undsätta människor från luften komma att användas.

– En avgörande faktor för att räddningshelikoptrarna ska kunna användas i samband med skogsbränder är att vi samtidigt kan upprätthålla beredskapen för sjö- och flygräddning. Räddningshelikoptrarna är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska användas där de kan göra maximal nytta. Vi måste i första hand fokusera på vårt uppdrag och upprätthålla vår beredskap för sjöräddning när tusentals personer befinner sig ute på sjön, säger Lars Widell.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och besättningar är specifikt utrustade och tränade för sjö- och flygräddningsinsatser, vilket är en kompetens som de är ensamma om i Sverige. Helikoptrarna är förberedda för eftermontering av lastkrok för att kunna flyga hänglast vilket kan göras i efterhand. Om politiska beslut fattas och ekonomiska medel tilldelas kan den även modifieras för att skogsbrandbekämpning med brandtunnor. Ekonomin måste då också medge utökad flygtid då besättningarna utöver "normal" SAR (Search and Rescue) även måste öva med hängande last, exempelvisvis med brandtunna.

– Om det ska bli aktuellt måste Sjöfartsverkets uppdrag förändras till att även omfatta brandbekämpning vid skogsbränder. Även finansieringen av ett liknande utökat uppdrag måste i så fall lösas. Att flyga med hängande last är ett komplext flyguppdrag som kräver utbildning av besättningen för helt andra uppgifter än vad de har idag, säger Ove Eriksson, ställföreträdande Generaldirektör

Fakta/Sjö- och flygräddning

Sjö- och flygräddningens arbetssätt och uppbyggnad styrs både av internationella konventioner, genom FN:s sjöfartsorgan International Maritime Organization (IMO), motsvarande FN-organ International Civil Aviation Organization (ICAO) på flygsidan, och av svensk lagstiftning. I Sverige finansieras sjö- och flygräddningen till stor del av handelssjöfarten, civila luftfarten och militära luftfarten, genom avgifter till Sjöfartsverket.

Både sjö- och flygräddningstjänsterna är globala och förväntas fungera på samma sätt i alla världsdelar, med målet att rädda människor i fara till sjöss och i luften. Sverige har därför förbundit sig att följa de regelverk och rekommendationer som fastställts för att vi i samarbete med andra länder ska utföra sjöräddning på samma sätt.

Sjö- och flygräddning online

Sjö- och flygräddning online är en kanal där vi informerar om aktuella sjöräddningsinsatser och flygräddningsinsatser. Här presenteras ett urval av de insatser som leds av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC.

> Sjö- och flygräddning online

Dela artikeln