Aktivitetskalender 2021

OBS! Med anledning av den pågående pandemin och ovissheten kring utvecklingen, har vi på Sjömansservice inte kunnat planera samma mängd aktiviteter som ett normalår. Det är orsaken till att aktivitetskalendern ser ovanligt tom ut. De få aktiviteter som finns nedan kan komma att ställas in med kort varsel, om vi ser att det blir ohållbart att genomföra.

Januari

         

Februari

         
         

Mars

         
         

April

 16  Vårstäddag - Johannisborg kl.10.00 Johannisborg Seamen´s Club  Norrköping  
 30  Vårstäddag - Rosenhill kl.09.00 Rosenhill Seamen´s Center  Göteborg   

Maj

17 Seafarer´s Open (golf) Bro Hof Stadium Course Stockholm  
         

Juni

 2  Sjöslaget Väst (golf) Sjögärde GK Halland  

Juli

         

Augusti

         

September

 5  Krigsseglardagen Johannisborg Seamen´s Club Norrköping  
 8  Sjöslaget Ost (golf) Kalmar GK Kalmar   
 24-25 24-timmars (fotboll) Rosenhill Seamen´s Center Göteborg  

Oktober

 30  Höststäddag kl.09.00 Rosenhill Seamen´s Center Göteborg   
         

November

       
       

December

         
När du kommer till Göteborg och Rosenhill, passa även på att besöka Sjömansbiblioteket

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!