Kontakt

SJÖMANSSERVICE CENTRALT
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping
Besöksadress Östra Promenaden 7
Växel 0771-63 00 00

Enhetschef:
010-478 47 93 Christian Kronqvist

Operativ samordnare:
010-478 47 05 Jimmy Eriksson

SJÖMANSSERVICE MEDIA
Adress se Sjömansservice centralt
Funktionsansvarig:
010-478 47 05 Jimmy Eriksson
sjomansmedia@sjofartsverket.se
sjomansfoto@sjofartsverket.se

SJÖMANSSERVICE MOTION 
Adress, se Göteborg
Funktionsansvarig:
010-478 47 34 Glenn Hjelle
motion@sjofartsverket.se

SJÖMANSBIBLIOTEKET
Adress - se Göteborg
Bibliotekarie:
010-478 47 39 Ann-Christine Westman
sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

ANTWERPEN
Swedish Seamen's Service
Antwerp Harbour Hotel
Noorderlaan 100
BE-2030 Antwerpen
Tel +32 3-541 08 79 (även fax)
Mobil +32 (0) 475-26 42 98
sjomansservice.antwerpen@sjofartsverket.se
Platsombud: Adam Nordström

GÖTEBORG
Rosenhill Seamen's Center
Köpenhamnsgatan 25, 418 77 Göteborg
Tel 010-478 49 55, -56
rosenhill@sjofartsverket.se
Platschef:
010-478 47 32 Agneta Swenson
Platsombud: Glenn Hjelle, Patrik Nyman, Kia Krekula,
Nils Edoff och Katarina Dahlqvist

MALMÖ
Sjömansservice
Box 5013, 200 71 Malmö

Besöksadress
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 
(Mariedalsvägens förlängning)
Tel 040-12 02 11 (även fax)
Mobil 0708-16 88 25
sjomansservice.malmo@sjofartsverket.se
Platsombud: Mike Josefsson

NORRKÖPING
Johannisborg Seamen's Club
Box 261, 601 04 Norrköping

Besöksadress
Norra Promenaden 80
Tel 011-12 79 94
Mobil 0709-16 88 00
johannisborg@sjofartsverket.se
Platschef:
010-478 60 40 Jesper Ek

STOCKHOLM
Sjöfartsklubben Kaknäs
Box 27277, 102 53 Stockholm

Besöksadress
Kaknäsvägen 30
Tel 08-663 24 21 (även fax)
Mobil 0708-16 88 11
kaknas@sjofartsverket.se
Platschef:
0733-52 61 41 Jari Raminen
Platsombud: Ferit Us

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!