Media

Sjömansservice Media har till uppgift att administrera hyrfilms- och nyhetsutskick och hanterar även till stor del enhetens marknadsföringsfrågor. Funktionen ansvarar också för Fototävlingen för sjöfolk och informationsspridning till blivande, verksamma och pensionerade sjömän. Detta sker bl.a. via "Ombord"-sidorna i Sjöfartsverkets tidskrift Sjörapporten men även via personliga möten på branschmässor, publikationer och givetvis via kanaler som denna – Seatime.

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE
Dina synpunkter är viktiga för verksamheten! Det är också anledningen till varför vi har en Facebook-sida, där vi kan föra en dialog med målgruppen. Du hittar sidan på ww.facebook.com/sjomansservice

Har du specifika förbättringsförslag gällande medietjänsterna eller Seatime.se, dela gärna med dig till sjomansmedia@sjofartsverket.se så att vi kan göra servicen bättre tillsammans.

Tack på förhand!

/SJÖMANSSERVICE MEDIA

Illustration

INFORMATION

Funktionsansvarig
Jimmy Eriksson
010-478 47 05
sjomansmedia@ sjofartsverket.se

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!