Prisregn över svenska fotografer i Nordiska Fototävlingen för Sjöfolk

Fyra priser av fem möjliga tilldelades svenska fotograferande sjömän, när Nordiska Fototävlingen för Sjöfolk 2020 avgjordes i Rødovre, Danmark den 12 februari.

Efter ett år där inget varit sig likt, hade det varit konstigt om nordiska fototävlingsfinalen varit det. Danska välfärdsorganisationen Sea Health & Welfare, SHW, stod för årets arrangemang i den rundvandrande tävlingen, till vilken 116 fotografer sänt in totalt 689 bilder. Från dessa hade nationella juryer sållat ut 15 bidrag från varje land. Dessa 75 bidrag stod nu för tävlan i den nordiska finalen.

Irene Olsen från SHW bjöd in juryn till kontoret i Rødovre, den 12 februari, och bildbedömningen kunde avhållas på ett säkert sätt. Efter drygt tre timmar hade juryn enats om vilka bilder som skulle premieras. När det var dags att tillkännage utfallet, fick det ske via videolänk i ett Teams-möte.

Juryn i Nordiska Fototävlingen för Sjöfolk 2020
Juryn bestod av Liselotte Rasmussen, fotograf och konsthistoriker, samt Morten Tinning, museiinspektör och forskarstuderande på Museet for Søfart i Helsingör.

De båda domarna berättade att deras fokus låg på att välja ut bilder som både hade tilltalande mänskliga berättelser och teknisk kvalitet – ljus, färgsättning, komposition och inramning. De var eniga om att bilderna måste fånga ögat, röra hjärtat och uppmuntra reflektion. Juryn berättade också att de njöt av alla fina bilder och att det finns många bra fotografier som inte kommer att nämnas. Däremot förmedlar de ett hedervärt omnämnande till samtliga fotografer som deltagit i tävlingen.

När det kom till prisutdelningen stod det snart klart att Sverige var den stora vinnaren med hela fyra vinster på fem prisplatser. Tre av dessa stod den fotograferande kocken Jörgen Språng för, vilket förstås är en otrolig bedrift! Det är kanske på sin plats att nämna att samtliga bilder var helt avidentifierade vid visningen för juryn.

Tekniske chefen Mikael Söderholm har tidigare prisats i den svenska deltävlingen, men slog på ”full ahead” och tog hem det nordiska andrapriset. Staffan Ahlstrand, från isbrytaren Atle fick också fina vitsord för den grafiska bilden ”Åmning” och tilldelades ett hedersomnämnande.

Stort grattis till er alla och välkomna att delta igen!

TEXT JIMMY ERIKSSON, SJÖFARTSVERKET SJÖMANSSERVICE

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!