Köp filmklassikern "Martha" av oss

Klassikern "Martha" på DVD kan beställas av privatpersoner direkt från Sjömansservice Media. Filmen, som är textad på svenska, finska, norska och danska (för hörselskadade danskar) och engelska, kostar 80 kr adresserad till ett fartyg i utrikes trafik (momsfritt export), eller 100 kr till adress i Sverige (moms ingår).

+ porto
22 kronor inom Sverige
(t.ex. rederikontor f.v.b.). 
33 kr utanför Sverige

Inbetalning görs till bankgiro 5319-8578. Glöm inte att ange att betalningen avser "Martha" samt mottagarens namn och adress i meddelandefältet eller på talongen. Så fort inbetalningen är oss tillhanda postas filmen.

Vid betalning från utlandet, använd följande betalningsuppgifter:
IBAN: SE06 1200 0000 0128 1012 3659
SWIFT/BIC: DABASESX
Bank: Danske bank
Kontohavare: Sjöfartsverket

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!