Om oss

Vår verksamhet
Sjömansservice arbetar i stort för att främja social hållbarhet för sjöanställda. Arbetet sker i enlighet med Sjöarbetskonventionen (MLC2006), som är en konvention som antogs av Internationella arbetsbyrån (ILO) 2006. Konventionen innefattar bland annat sjöanställdas rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor.

På våra rekreationsanläggningar – sjömansklubbarna – erbjuder vi lättillgängliga kommunikationsmöjligheter, anordnar friskvårdsaktiviteter och kan vara behjälpliga med service som valutaväxling och transporter. Dessa anläggningar finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping och vi har även en representant i världshamnen Antwerpen. Viss service finns också i hamnarna Halmstad, Falkenberg, Varberg, Helsingborg, Landskrona, Oxelösund och Gävle, genom samarbeten med hamnar och sjömanskyrkor.

För att bidra till hälsan ombord kan vi, förutom att motivera till motionsträning, även tillhandahålla nya böcker via Sjömansbiblioteket. Vi ger också sjöanställda en möjlighet att följa aktuella nyheter, genom att dela ut tidningar på olika språk vid fartygsbesöken. Att arbeta ombord på fartyg innebär vissa inskränkningar i vardagen som man kanske inte tänker på, bland annat går man miste om kulturutbudet som finns i land.

Sjömansservice erbjuder rederier att prenumerera på filmpaket med aktuella filmer samt tjänster där dagliga nyheter distribueras via e-post; SAX-presset och Philnews.


Historik
Sjömansservice är sedan 2007 en enhet inom Sjöfartsverket. Innan dess var vi, mellan 1976-2007, en egen myndighet som sjöfartssektorn känner som Handelsflottans kultur och fritidsråd, HKF. Innan dess arbetade man för samma sak under namnet Handelsflottans välfärdsråd sedan 1948.

Vad är välfärd?
Ordet välfärd är ett mångtydigt begrepp som avser graden av människors välmående, men från början kommer det sannolikt från ”att fara väl”, med andra ord ha det bra på resan. Det är precis vad Sjömansservice arbetar för, att kompensera sjömän för bristande utbud av kultur och fritidsaktiviteter på grund av tjänstgöring ombord.

Sjömansservice

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!