Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!