Sjömansbiblioteket

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg.
Vi förmedlar böcker, ljudböcker och e-böcker till sjöanställda.

Böcker finns i ett tiotal hamnar och våra platsombud förmedlar böckerna till och från fartygen.
Vi har dessutom hjälp med boktransporter av SKUT och de nordiska sjömanskyrkorna.

Dagstidningar
Svenska dagstidningar finns på våra stationer i Antwerpen och Göteborg.

Läsrum
I biblioteket finns möjlighet att läsa böcker, dagstidningar och tidskrifter med marin anknytning.

Kurslitteratur och examensarbeten
Sjömansbiblioteket tillhandahåller inte kurslitteratur. Sjöfartsstudenternas examensarbeten finns inte heller på Sjömansbiblioteket. Här hänvisas till Chalmers bibliotek.

 

Hjälp oss att bli bättre
E-posta dina eventuella förbättringsförslag till sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se. Tack på förhand!

INFORMATION

 

Sjömansbiblioteket
Sjömansservice Rosenhill
Köpenhamnsgatan 25
418 77 Göteborg

Bibliotekarie
Ann-Christin Westman
Tel +46 (0)10-478 47 39
sjomansbiblioteket@sjofartsverket.se

Biblioteket är öppet för besökare mån-tor kl 8-13.
Fartyg kan nå oss även på eftermiddagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuskbocken;

 maskinrumssvenska för nautikernas arbetsplats, bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!