Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal
Onsdagen den 5 februari mellan kl. 11:00-13:00 kommer MSW Reportal att ligga nere pga. ett nödvändigt driftstopp. Detta beror på en ny uppdatering.
Sidan uppdaterad: 2020-01-22
Från och med den 1 januari 2020 har det skett en del förändringar när det gäller farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter. Mer information och länkar till Sjöfartsverkets författningssamling finns på Sjöfartsverkets hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-01-13
Plusgirot upphör och betalningar ska från och med 2 september 2019 istället göras till Bankgirot. Information om våra nya Bankgironummer finns på fakturorna. Vid frågor kontakta Åsa Norberg, GSF Ekonomi, på telefonnummer 010-212 07 18 eller 0721-44 02 33.
Sidan uppdaterad: 2019-09-04
Du ska manuellt ange om du är rapporteringsskyldig till Tullverket, oavsett avsikt med anlöp. Tänk på att ni alltid är rapporteringsskyldiga till Tullverket om det finns last ombord, fartygsförråd eller om besättningen har tillhörigheter att rapportera.
Sidan uppdaterad: 2019-06-03
Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.
Sidan uppdaterad: 2018-05-14

Dela artikeln