Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal
Lotsinfo-tjänsten är åter uppe och nåbar via Sjöfartsverkets externa hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-09-17
Onsdagen den 23 september mellan kl. 11:00-13:00 kommer MSW Reportal att ligga nere pga. ett nödvändigt driftstopp. Detta beror på en ny uppdatering. Notera att uppdateringen kan behöva ställas in med kort varsel pga. rådande situation med Covid-19.
Sidan uppdaterad: 2020-09-09
Det är viktigt rapportera rätt avsikt med anlöp tillsammans med lastdeklaration. För att Tullverket ska få informationen om lastdeklaration måste avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods”.
Sidan uppdaterad: 2020-06-15
Den 10/6 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.3, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en ny version av användarguiden finns på hemsidan.
Sidan uppdaterad: 2020-06-11
Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post.
Sidan uppdaterad: 2020-05-06
Idag (6/5) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.2, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan och en uppdaterad användarguide finns på Sjöfartsverkets hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-05-06
Idag (1/4) uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.1, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.
Sidan uppdaterad: 2020-04-01
Sjöfartsverket förlänger tillsvidare betalningstiden för fakturor från 30 till 60 dagar från och med faktureringen 2020-03-31.
Sidan uppdaterad: 2020-03-31
Innan fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Kustbevakningen, vilket lämnas via MSW Reportal. Vid frågor kontaka Kustbevakningen
Sidan uppdaterad: 2020-02-21
Från och med den 1 januari 2020 har det skett en del förändringar när det gäller farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter. Mer information och länkar till Sjöfartsverkets författningssamling finns på Sjöfartsverkets hemsida.
Sidan uppdaterad: 2020-01-13

Dela artikeln