Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.
 
Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)
Telefon: 0771-630610
Epost: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)
Telefon: 0771-630635
Epost: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)
Telefon: 0771-630680
Epost: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)
Telefon: 0771-630670
Epost: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)
Telefon: 0771-630650
Epost: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)
Telefon: 0771-630695
Epost: kctrollhattan@sjofartsverket.se