Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Du ska manuellt ange om du är rapporteringsskyldig till Tullverket, oavsett avsikt med anlöp. Tänk på att ni alltid är rapporteringsskyldiga till Tullverket om det finns last ombord, fartygsförråd (Ship Store) eller om besättningen har tillhörigheter (Crew’s Effect) att rapportera.

Dela artikeln