Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Sjöv & Transportstyrelsen vill göra er uppmärksamma på de förändringar som kommer att komma i MSW Reportal och som börja gälla den 28 november 2018. Varför förändringarna införs samt vilka förändringar det är, kan ni läsa mer om i de bifogade dokumenten.

Vänligen sprid informationen inom er egna organisation, till fartyg, rederier eller andra berörda aktörer som ni samarbetar med.

Vänliga hälsningar
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen