Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Den 24/3 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.0, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.0
- Tillägg av varningar i gränssnittet.
    o Varning visas vid rapportering av avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek i blocket    farledsdeklaration. Både vid låg godsmängd och hög godsmängd.
    o Varning visas om att du är lotspliktig vid rapportering av viss sorts farligt gods.
    o Varning visas om lotsplikt baserat på fartygets längd.
- Textförändring i blocket farligt gods.
    o Termen ”Försändelse” ersätts med ”Gods”.
    o Regelverket ”BC” ersätts med ”IMSBC”.
    o Regelverket ”Marpol” ersätts med ”MARPOL Annex 1”.
- Fälten ”Finns lastplan ombord” och ”Epost till ansvaring” flyttas upp från avancerat i blocket om farligt gods.
- Uppdaterad hjälptext med förtydligande bild vid val av farligt gods.

Vid frågor, kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

Dela artikeln