Start > Anlöpstjänster > MSW Reportal > Nyheter - Single Window

Dagens driftstopp (6/11) är klart och det fungerar nu att logga in i MSW med engångslösenord. Det går inte att logga in med ditt gamla certifikat, utan endast med engångslösenord tills det att nytt certifikat har installerats. Nytt certifikat kommer med automatik att skickas ut ikväll och inatt.

Efter uppgraderingen kommer du att få ett NYTT certifikat för säker inloggning i MSW Reportal skickat till dig via e-post, lösenord för installation via SMS. Det nya certifikatet ska installeras på din dator på samma sätt som det gamla certifikatet. Instruktioner för hur du installerar det nya certifikatet kommer att skickas till dig via e-post tillsammans med det nya certifikatet.
 
För dig som är fjärrskivbordsanvändare eller delar dator, tänk på följande:
Certifikatet måste installeras i din användarprofil. Om du får problem att använda certifikatet, vänligen be din IT avdelning om hjälp.
 
Om du inte längre är i behov av ditt användarkonto i MSW Reportal, vänligen kontakta Anlöpstjänster (kundstod@sjofartsverket.se) så inaktiverar vi ditt konto.
 
OBS! Ditt gamla certifikat kommer att upphöra att fungera efter den 6:e November 2018.
 
Med vänlig hälsning
Sjöfartsverket

Dela artikeln