Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2017-04-22 kl. 0918

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:  

Karlsborg
Lägst isklass IA och 3000 dwt

Luleå
Lägst isklass IA och 2000 dwt

Haraholmen
Lägst isklass IB och 2000 dwt

Skellefteå
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Ångermanälven
Lägst isklass II och 2000 dwt

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

Fartyg destinerade till Luleå och Karlsborg:
WP1.                  N 64-51, E 22-14
WP2                   N 64-50, E 22-13

Vid WP1 kontakta isbrytare

Fartyg destinerade till Haraholmen och Skellefteå använder sommarrutt.

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
Atle:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
Ymer:   Assisterar i Bottenviken
Frej:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
 Oden:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:   

SMHI Istjänst Is till havs

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.

Nästa uppdatering:  

Uppdateras vid behov