Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Skriftligt samråd Mälarfarlederna

Sjöfartsverket planerar att genomföra åtgärder längs Mälarfarleden, inom fastigheterna Västerås Fullerö 4:4, Västerås Ridö 3:1, Enköping Nederbyholm 1:4, Enköping Brunnsholm 2:1 och Enköping Hjulsta 3:1.

Åtgärderna innebär anläggande av ledverk vid Hjulstabron samt anläggande av fast utmärkning i Mälarfarleden i form av två nya fyrar och två nya styrljus. För åtgärderna avser Sjöfartsverket att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken.
Ett skriftligt samråd genomförs inför kommande ansökan, där syftet är att få synpunkter på planerad verksamhet så att miljökonsekvensbeskrivningen blir så komplett som möjligt inför prövningen.
För ytterligare information hänvisas till www.sjofartsverket.se/malarfarlederna. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2 augusti 2021 till malarfarlederna@sjofartsverket.se eller till Sjöfartsverket Registrator 601 78 Norrköping, Ärendenummer 21-03125 Samråd Mälarfarlederna.

Samrådsunderlag Mälarfarlederna

Senast uppdaterad 2021-07-02