Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mälarprojektet

Säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren måste förbättras. Därför kommer Södertälje kanal att breddas och muddras, slussen byggas om och förlängas och farlederna i Mälaren muddras. För frågor om muddring i Mälarfarlederna, se länk längre ned.

Muddringen i Mälarfarlederna

För frågor om pågående muddring hänvisas till vår webbsida om Mälarfarlederna.

Så här fint ska det bli när Södertälje kanal och sluss är färdigbyggd.
Så här fint ska det bli när Södertälje kanal och sluss är färdigbyggd. Illustration: SWECO

Detta är ett uppdrag som Sjöfartsverket fått från regeringen. Ansvaret för byggnationernas färdigställande togs över av Trafikverket hösten 2020 medan Sjöfartsverket kvarstår med sin nautiska kompetens på området. Genomlysningen av vidtagna åtgärder och byggen som Sjöfartsverket och deras tidigare entreprenör gjort är klar. Nu följer en fas av analys av resultatet samt projektering innan Trafikverket kan upphandla en ny entreprenör. Byggstart planeras under 2022.

Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndighetern.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten i Mälaren. Det handlar om att hamnarna ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.

Arbetena i Södertälje kanal påbörjades hösten 2016. När det gäller muddringsarbetena i Södertälje kanal är tidpunkt oklar, men för Mälarfarlederna planeras för start av muddring hösten 2021. 

Förutom att förbättra framkomlighet och säkerhet i kanalen kommer Sjöfartsverket att rusta upp promenadstråken utmed kanalen och göra dem mer attraktiva och tillgängliga. Detta regleras i ett avtal med Södertälje kommun.

Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar
Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar cirka 200 tankbilar. Foto: Tärntank
Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar cirka 300 tankbilar
Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar cirka 300 tankbilar. Foto: Tärntank
Logotype för EU

Senast uppdaterad 2021-09-06