Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella avlysningar

Här finner du aktuella avlysningar för sjöfarten.

Nya ledverk ska monteras vid E4/E20 bron, Saltsjöbron samt vid instyrningen till ledverken på järnvägsbron i Södertälje kanal och sluss. Arbetena utförs perioden perioden 1 mars – 15 juni 2021, helgfri vardag. Det begränsar framkomligheten för fartyg med längd och bredd över 70 respektive 14 meter och med djupgående överstigande 4,5 meter perioden 1 mars - 30 april.

Det pågående säkerhetsarbetet i Södertälje kanal och sluss avslutas nu på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt genom avlysning för att montering ska kunna ske av ledverk, påkörningsskydd vid brokonstruktioner. Sjöfartsverket har därför beslutat att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses aktuell period 06.00-10.30 samt 13.30-18.00, helgfri vardag. Beslutet är taget efter sedvanliga remissförfrågan

Området begränsas av Igelstaviken i söder och av Maren i norr.

Effektivare jobb med avlysning 1 mars - 30 april

Arbetena i kanalen är begränsade till att utföras dagtid, enligt tidigare beslutade miljödom. Avlysningen har initierats för att arbetspråmarna som behövs för uppdraget, ska kunna utföra sitt arbete i kanalen på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Detta utan att behöva flyttas till annat område aktuell tid när fartyg med tidigare beskriven storlek behöver passera.

Undantag från beslutet görs för:

  • Fartyg som i dagsläget är begränsade till att passera kanalen eller delar av Mälaren endast i dagsljus, enligt restriktioner av Södertälje lotsområdefartyg
  • Fartyg som på grund av sin höjd är beroende av broöppning vid Södra kanalbroarna vardagar mellan 10.35-10.55 samt 13.20-13.40
  • Samtliga berörda fartyg vid eventuell köbildning med anledning av avlysningsbeslutet.

Avlysning har skett tidigare

- Den nu beslutade avlysningen har tidigare varit aktuell under lång tid och flera dialogmöten har hållits där erfarenheter har utbytts, säger Mats Jäderland, infrastruktursamordnare.

Utvärdering av tidigare avlysning har visat följande:

  • Trafiken har bara påverkats till viss del
  • Ingen köbildning har uppstått på grund av avlysningen
  • Vissa förseningar har uppstått på grund av lotsbrist, men den förseningen kan inte kopplas till själva avlysningen
  • Näringen har anpassat sig väl till nuvarande avlysningen och ingen märkbar minskning av godsvolymerna har gått att utläsa till följd av åtgärden

Uppdaterad: 2021-02-15

Har du frågor angående avlysningar i Södertälje kanal & sluss?

Kontakta Mats Jäderland, infrastruktursamordnare på Sjöfartsverket:
mats.jaderland@sjofartsverket.se
010-478 63 37 (vardagar 08:00-16:00)

Senast uppdaterad 2021-02-08