Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Remiss av Sjöfartsverkets föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2022

Ni inbjuds härmed att inkomma med synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2022.

Revideringen omfattar följande av Sjöfartsverkets föreskrifter:

  • Föreskrift om farledsavgift (SJÖFS 2019:3)
  • Föreskrift om lotsavgifter (SJÖFS 2019:4)
  • Föreskrift om taxa för isbrytning på beställning (SJÖFS 2014:6)
  • Föreskrift om statens isbrytningsverksamhet (SJÖFS 2011:1)
  • Föreskrift om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:6)

De nu föreslagna ändringarna avses träda i kraft från den 1 januari 2022.

De ändringar som föreslås framgår av förslag till nya föreskrifter samt av bifogade konsekvensutredningar.

Synpunkter ska inkomma senast den 1 oktober 2021 och lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.

Vänligen ange följande beteckning i ert remissvar:

  • 21-02333 avseende farledsavgifter
  • 21-02334 avseende lotsavgifter
  • 21-02335 avseende Trollhätte- och Södertälje kanal
  • 21-02336 avseende isbrytning

Se missiv för ytterligare information.

Senast uppdaterad 2021-09-01