Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Besök en fyr på Internationella fyrdagarna i helgen

Nyhet 2022-08-18
Sandhammarens fyr i mitten av bilden, bakom finns en skogsdunge och blå himmel.
Sandhammarens fyr. Foto: Linda Holmqvist/Sjöfartsverket

Helgen den 20-21 augusti öppnar många av Sveriges fyrar för besök och information ges om hur livet var på fyrarna förr i tiden.

För tjugonde gången anordnar Svenska Fyrsällskapet tillsammans med de lokala fyrarna Internationella fyrdagarna. Syftet med dagarna är att ge kunskap om det liv som levdes på fyrplatser runt om i Sverige förr i tiden, och att berätta om tekniken som var sin tids högteknologi samt ge besökarna en härlig dag i naturen.

- Livet på fyrarna förr i tiden skiljer sig åt från hur det är idag. Fyrplatserna har stor historik med ofta dramatiska händelser, det var inte lätt att bo där under vintern med stormar och oväder. Det var ett hårt och många gånger isolerat arbete med få människor, säger Jan Olsén som är ordförande för Svenska Fyrsällskapet.

- Dessutom ligger många fyrar på vackra platser, så det är en naturupplevelse att besöka dem och man kan få se till exempel fåglar och sälar. Och flera av fyrarna är vackra byggnadsverk.

Svenska Fyrsällskapet vill skapa opinion för att bevara fyrar för att de ska fortsätta att lysa i tider då antalet fyrar minskar i takt med att satellitnavigering med bland annat GPS tar över.

- Kombinationen mellan det digitala och det analoga med fyrar, sjömärken med mera, ger tillsammans en säkerhetsnivå som är jättebra. Och skulle det vara störningar i till exempel GPS-systemet så ökar ju betydelsen av fyrar ännu mer. Jag tror att fyrsystemet kommer leva kvar länge, säger Jan Olsén.

- Och med fyrar som blinkar vid kusten känns det som att civilisationen finns kvar och samhället fungerar. Skulle en kust vara släckt så har man förlorat något, det är något konkret att se ljuset, fortsätter han.

Fyrdagarna brukar locka omkring 10 000 personer varje år. På grund av pandemin var det färre besök (omkring 6 000) i fjol, men i år upplever Svenska Fyrsällskapet ett stort intresse och hoppas på högre siffror igen. Toppnoteringen var år 2019 då cirka 18 000 personer besökte fyrar runt om i landet.

Det är närmare 90 fyrar som kommer hålla öppet. På Svenska Fyrsällskapets webbplats finns information om öppettider under Fyrdagarna. Observera att för vissa fyrar gäller andra datum.