Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Framtidsfokus på Sjöfartsverkets branschråd

Nyhet 2019-05-08
Mattias Hyllert på Sjöfartsverkets branschråd
Mattias Hyllert, direktör för Sjö- och flygräddningen hos Sjöfartsverket, berättade om SAR 2.0 under branschrådet.

Sjöfartsverkets leveranser och utmaningar, SAR 2.0 och behovet av nya isbrytare var ämnena för det branschråd som hölls tisdagen den 7 maj i Rosenvik, Stockholm. På plats fanns representanter från de största kunderna, intresseorganisationer och infrastrukturdepartementet.

Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör, och Ove Eriksson, affärsdirektör, kunde redovisa flera fina resultat från det senaste året. Leveranserna fungerar väl, och representanter från branschen uttryckte också att de generellt sett är nöjda. Några frågeställningar som mottog särskilt intresse var framtidens lotsning och Sjöfartsverkets infrastrukturprojekt. Och så storleken och utformningen av våra farledsavgifter.

- Vi behöver ha en stabil ekonomi, bland annat för att kunna investera för framtiden i till exempel nya isbrytare. Samtidigt skulle vi också vilja kunna bidra mer till klimatomställningen, till exempel genom att betala ut mer i miljöincitament till rederier som har de renaste fartygen, sa Katarina Norén.

Mattias Hyllert, direktör för Sjö- och flygräddningen hos Sjöfartsverket, berättade om SAR 2.0 (Search And Rescue) som tar sikte på framtidens arbetssätt gällande sjö- och flygräddning. Mattias konstaterade att allmänhetens förväntningar om att kunna bli undsatta oavsett omständigheter ökar, liksom att vi ska kunna bidra i andra insatser, som till exempel brandbekämpning.

- Det skulle vi förstås kunna göra, men då behöver vi fler resurser i form av fler helikoptrar. Det ställer i sin tur krav på ökad finansiering. Det måste vara tydligt vem som betalar för vad och vad man får för pengarna, sa Mattias Hyllert.

Deltagarna fick också en kort genomgång av statusen i projektet att ge Sverige nya isbrytare med en första planerad leverans till 2023. Det är beslutat att starta designfasen och planen är att ersätta de tre isbrytarna i Alte-klassen (Atle, Frej och Ymer). Utan isbrytare skulle de nordligaste hamnarna behöva hålla stängt i upp till en tredjedel av året, vilket inte är hållbart för den svenska basindustrin i norr.

Under eftermiddagen fortsatte branschrådet med ett fördjupningsseminarium kring Sjöfartsverkets ekonomi.

- Våra branschråd är en viktig och uppskattad del i vår kunddialog. Vi vill ha våra kunders synpunkter på det vi levererar och även få lyssna till deras behov och önskemål. De företag och verksamheter som lyckas bäst är de som är lyhörda för sina kunder, sa Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.