Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Historiskt stor satsning på sjöfart

Nyhet 2022-06-17
Fartyg med containrar på, in mot en hamn.
Foto: Emma Brask/Sjöfartsverket

Den nationella infrastrukturplanen innehåller en historiskt stor satsning på olika sjöfartsprojekt. Aldrig tidigare har så mycket pengar fördelats för sjöfartens behov i den nationella planen.

Totalt kommer 14 miljarder kronor att fördelas under de kommande åren, pengar riktade helt för sjöfartens behov. En stor del kommer att gå till de större kapacitetshöjande farledsprojekt som redan är planerade. Bland annat Skandiaporten i Göteborg, Malmporten i Luleå, farleden mellan Södertälje och Landsort samt nya slussar i Trollhättan och Södertälje.

- Det är oerhört glädjande att regeringen fortsätter sin satsning på sjöfartens infrastruktur och ger medel för att vi ska kunna genomföra de samhällsviktiga projekt som vi driver. Beskedet att alla projekt får fortsatt finansiering var väntat men ger en trygghet att vi kan arbeta med att stärka sjöfartens konkurrenskraft, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

Förutom stora satsningar på infrastrukturprojekt så har Sjöfartsverket även fått medel för att digitalisera sjöfarten. Det ligger helt i linje med de många projekt som drivs som handlar om att förenkla och effektivisera transportflöden från sjöfarten.

- Det är positivt att regeringen identifierat digitalisering inom sjöfarten som ett område att satsa på framöver. Vi och Trafikverket får nu titta på vilka digitaliseringssatsningar som är mest akuta och som bedöms ge störst nytta för sjöfarten och transportsystemet. Det finns många områden som redan är identifierade och inom vilka behoven är angelägna. Det gäller exempelvis digitaliserade och uppkopplade farleder, Navigationsstöd från land, informationsdelning mellan aktörer i anlöpsprocessen och trafikledning, säger Magnus Sundström, enhetschef för avdelningen Forskning och innovation.

I infrastrukturplanen finns det även beskrivet att Hjulstabron kommer att bli ombyggd. Sjöfartsverket har länge flaggat för bron som en flaskhals för Mälartrafiken. En ny bro är en förutsättning för att bibehålla sjösäkerhet och effektiva farleder när fartygen blir större.

- Det är väldigt glädjande att man nu beslutat att byggnationen av en ny Hjulstabro kan påbörjas. Det är först när den nya bron är på plats vi kan få full effekt på sjöfarten i Mälaren. Den gamla bron har begräsningar för den nya fartygsstorleken vilken måste passera på väg till Västerås och Köping. En ny bro kommer höja säkerheten för både bro och fartyg, säger Susann Tolppola, lotsområdeschef.