Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kraftig minskning av sjöräddningsärenden i sommar

Nyhet 2022-09-08
En räddningshelikopter i luften  som vinschar en person som hänger nedanför.
Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade 559 sjöräddningsärenden under sommaren, vilket är färre än tidigare år. Flest larm kom i Västra Götalands län, följt av Stockholms län och Skåne län.

- Generellt är det vädret som påverkar mest. Men i år kan det även finnas förklaringar i form av ett minskat fritidsbåtsåkande, bland annat till följd av högre drivmedelspriser. Fler har också valt att tillbringa sommarsemestern utomlands, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral.

Flest larm under juni till och med augusti har kommit in i storstadsregionerna. Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade flest ärenden i Västra Götalands län (127), följt av Stockholms län (124) och Skåne län (61). Över hela landet uppgår siffran för sjöräddningsärenden till 559. I jämförelse med samma månader 2021, då antalet ärenden var 702, är det en minskning med 20 procent. Sommarens vanligaste larmorsaker var motorhaverier och grundstötningar.

Graf över antalet sjöräddningsärenden juni-augusti 2013-2022
Antalet sjöräddningsärenden juni-augusti 2013-2022

Larm från fritidsbåtar vanligast

Andelen räddningsärenden som rör fritidsbåtar har minskat jämfört med tidigare, men utgör fortfarande den största delen. Samtidigt ses en högre andel ärenden som rör handelsfartyg än tidigare. Dessa stod för nio procent i sommar, jämfört med tre procent 2021.

- Det visar att återhämtningen inom bland annat kryssningstrafiken fortsätter mot samma nivåer som innan pandemin, säger Annika Vestergård.

Flera organisationer, framförallt ideella Svenska sjöräddningssällskapet, SSRS, har medverkat i en hög andel av sjöräddningsärendena.

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterade under sommaren 237 flygräddningsärenden, vilket motsvarar en minskning med åtta procent.

Antalet sjöräddningsinsatser fördelat per geografiskt område

Område

Juni-augusti 2022

Västra Götalands län

127

Stockholms län

124

Skåne län

61

Mälaren

45

Hallands län

34

Vänern

27

Kalmar län

27

Gotlands län

21

Blekinge län

17

Vättern

15