Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Länsstyrelser inspekterade muddringsarbete utanför Köping

Nyhet 2021-09-14

Representanter för länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanland gjorde nyligen ett platsbesök i farleden utanför Köping för att inspektera pågående muddringsarbete. Detta är en del i Sjöfartsverkets projekt för Mälarfarlederna.

Målet med Sjöfartsverkets arbete är att öka kapaciteten, tillgängligheten och säkerheten i Mälarfarlederna till Köping och Västerås. Parallellt vidtar hamnarna samma åtgärder hos sig.

- Projektet är en del i regeringens vision att minska de fossila utsläppen och att Sverige blir koldioxidneutralt 2045, säger Max Bjurström, Sjöfartsverkets projektledare i Mälarfarlederna.

Inom en 15 mils radie från hamnarna nås hälften av Sveriges befolkning som i sin tur står för en tredjedel av svensk konsumtion. I dag kan fartyg med en storlek om 135 x 18 x 6,8 meter angöra Västerås och Köping. Den kapaciteten ökar till 160 x 24 x 7 meter när alla nödvändiga åtgärder, utöver projekt Mälarfarlederna, är vidtagna. Exempelvis Södertälje sluss och kanal samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, frågor som Trafikverket jobbar vidare med.