Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Muddermassor tas om hand enligt "lokalt recept"

Nyhet 2020-11-03
Johan Björk informerar representanter
Johan Björk informerar representanter för Sjöfartsverket respektive Köpings kommun om arbetet med muddermassorna vid verksamhetsytan.

Hamnarna i Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Sjöfartsverket ska muddra en del av Mälarfarleden till Västerås och Köping.

Den första augusti inleddes muddringsarbetet i Västerås hamn. Muddringsarbetet av farled och hamn beräknas klart våren 2022.

- Projektet i sin helhet med nybyggnationer beräknas klart 2024-2025, säger Tomas Marshall, projektledare för Västerås stad.

- På släta bottenytor kan muddring ske med två centimeters marginal. Resultatet kontrolleras noggrant i direkt anslutning genom sjömätning i flera omgångar, fortsätter han.

Sammanlagt hanteras cirka 100 000 kubikmeter muddermassor. Av den mängden är cirka 38 000 kubikmeter förorenade massor som huvudsakligen omhändertas på land, någon kilometer från hamnen.

För att minimera miljöpåverkan används muddermassorna som byggmaterial vid verksamhetsytan på land, dit de fraktas. De förorenade massorna blandas sedan med slagg, cement och aktivt kol. På så sätt kapslas föroreningarna in i muddermassorna som stabiliseras. Metoden och ”bindemedelsreceptet” har tagits fram av Anna Kruger, markmiljöspecialist vid Västerås stad i samråd med SGI, Statens Geologiska Institut.

Hösten 2021 räknar man med att ha färdiga verksamhetsytor ovanpå de stabiliserade muddermassorna. Ytorna kommer till exempel att användas för mellanlagring av produkter från Mälarhamnar och Mälarenergi.

Alla vinnare

- Det blir ett win win-koncept. Staden får hyresintäkter på ytor nära hamnen som i grunden utgörs av muddermassor hanterade på plats. Företagen får å sin sida tillgång till ytor nära hamnen, summerar Tomas Marshall.

En del av muddermassorna som omhändertas av Västerås hamn kommer från den allmänna farleden som Sjöfartsverket ansvarar för.

- Det är bra att de i grunden förorenade massorna kan användas som byggnadsmaterial och att man genom aktuell hantering faktiskt förbättrar miljön i Mälaren, säger Max Bjurström, projektledare, Sjöfartsverket.

Båda Västerås stad och Köpings kommun tar hand om en del av Sjöfartsverkets muddermassor nära hamnarna. Detta är en del i samarbetet som Sjöfartsverket driver tillsammans med dessa två parter.

- Sjöfartsverket tar å sin sida sedan hand om parternas rena massor som återtippas inom angivna dispensområden, förklarar Max Bjurström.

Provtagningar

Provtagningar görs av de behandlade muddermasssorna på verksamhetsytan så de ligger inom angivna krav inom 28, 90 respektive 180 dagar. Dessa krav finns med i ett kontrollprogram som upprättats i samband med ansökan till miljödomen. Kontrollprogrammet godkändes sedan av Mark- och miljödomstolen samt Länsstyrelsen i Västmanland, berättar Johan Björk, platschef hos PEAB Anläggning.

- Det var inget alternativ att dra ledningar om cirka 1 kilometers längd med risk för driftstopp. Lastbilar fungerar alltid och är ekonomiskt billigare. Hitintills har det blivit cirka 2500 transporter på lastbil med tätade flak, så att inget vatten rinner ut från muddermassorna. Totalt sett räknar vi med cirka 3100 biltransporter, förklarar Johan Björk.

Fakta

  • Projektet startade redan för 9,5 år sedan i och med att miljödom söktes för kommande arbeten.
  • I juni 2015 antog kommunstyrelsen i Västerås en utvecklingsplan av Västerås hamn. Västerås och Köping har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete genom det kommunalt hel- och samägda bolaget Mälarhamnar AB.
  • I hamnarnas geografiska upptagningsområde bor ungefär hälften av Sveriges befolkning.
  • Det gynnsamma läget bidrar till att Mälarhamnar AB i samarbete med Stockholms hamnar, Stockholm Norvik hamn och Wallenius Marine AB, undersöker förutsättningarna för en framtida Mälarpendeln på sjön med gods från Norvik till Köping och Västerås tur och retur.