Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Öronmärkta medel ger fart åt fossilfri flotta

Nyhet 2022-02-23

Startskottet har gått i Sjöfartsverkets arbete för en fossilfri fartygsflotta. Uppdraget kommer från regeringen och bygger på klimatmålet om att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045.

Båten Prickbjörn ligger till kaj. Det är soligt ute.
Prickbjörn är Sjöfartsverkets första batterihybrid och anpassad för arbeten i Trollhätte kanal. Fotograf: Anders Bjerner/Sjöfartsverket

Fossilfri flotta innehåller flera aktiviteter som drivs inom Sjöfartsverkets verksamheter. Just nu är fokus på energieffektiviseringar och även hur en övergång till en större andel biobränsle kan genomföras. Längre fram kommer vi att undersöka hur vi kan använda hybridfartyg som kan drivas med en kombination av el och diesel.

- Att ställa om till en fossilfri fartygsflotta är ett långsiktigt arbete, men nu sätter vi igång så att vi kan vända våra utsläpp nedåt så snart som möjligt. Det finns en väldigt stor potential och med allas engagemang och det extra anslag vi fått kan vi nå långt, säger Sofi Holmin-Fridell, miljöstrateg på Sjöfartsverket.

Sofi tittar in i kameran och ler lite.
Sofi Holmin-Fridell, miljöstrateg.

Energieffektiviseringar i fokus

Genom energieffektiviseringar, både operationella och tekniska, kommer Sjöfartsverket kunna minska sina energibehov till hälften. Dessa insatser står därför i centrum för omställningen. De flesta projekt och aktiviteter finns i dagsläget inom lotstransport, isbrytning och rederiet. Ett konkret exempel är hur vi inom isbrytningen tittar på utökad användning av fjärrvärme när fartygen ligger vid kaj, för att på så sätt kunna dra ner på tiden som fartygens pannor är igång.

Inom området lotstransporter berör aktiviteterna inom fossilfri flotta bland annat hur vi planerar verksamheten, samordnar transporter, samt längd och fart på resorna som genomförs.

- Vi har startat en  arbetsgrupp som tittar på hela lotsprocessen för att få till ett bra övergripande arbete och gemensam målbild för effektiva lotstransporter. Det är ett tvärfunktionellt samarbete mellan transport och farledsservice, lotsning och lotsplanering där vi väger in miljöpåverkan som en faktor när man planerar verksamheten, säger Björn Andreasson, projektledare på Transport och farledsservice på Sjöfartsverket.

Björn tittar in i kameran och ler.
Björn Andreasson, projektledare.

Bakgrund fossilfri flotta

På uppdrag av regeringen redovisades i januari 2021 en analys av hur Sjöfartsverkets fartygsflotta ska kunna bli fossilfri, samt uppskattade kostnader för omställningen. Fartygsflottan står för nästan 90 procent av verkets totala koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 34 000 ton koldioxid per år. Utsläppen per år varierar beroende på hur stort behovet av isbrytning är.

Sjöfartsverket har tilldelats 45 miljoner kronor årligen under perioden 2022-2024. Medlen är avsedda för att påbörja omställningen mot en fossilfri fartygsflotta och möjliggör ett omställningsarbete. Efter år 2024 har riksdagen aviserat en finansiering om sex miljoner kronor årligen.