Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Regeringens tillskott bidrar till en förbättrad sjöfart

Nyhet 2021-11-11
Katarina Norén står i en hamn med kranar i bakgrunden.
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. Foto: Niclas Fasth

Sjöfartsverket föreslås få ökade anslag i regeringens budgetproposition. Tillskott som både bidrar till nya investeringar och en vidareutveckling av svensk sjöfart. Samtidigt har Sjöfartsverket beslutat att genomföra sina planerade avgiftshöjningar för 2022, med syfte att säkerställa en god ekonomi på längre sikt.

- Sjöfartsverket har under flera decennier haft en svag ekonomi och inte klarat större investeringar. Vår fartygsflotta är gammal och behöver moderniseras samtidigt som vi behöver öka underhållet i våra farleder. Regeringens tillskott är därför välkommet då det skapar en ekonomisk buffert för oss, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

I sin senaste budgetproposition avser regeringen att öka Sjöfartsverkets anslag med 220 miljoner kronor för 2022. Sjöfartsverket får samtidigt 45 miljoner kronor per år mellan 2022 och 2024 och därefter 6 miljoner kronor årligen riktat till arbetet med en fossilfri flotta.

- Nu kan vi påskynda arbetet mot en fossilfri fartygsflotta. Vi har högt ställda mål om att kunna ställa om vår flotta, både fartyg och räddningshelikoptrar, säger Katarina Norén.

Utöver regeringens planerade budgettillskott har Sjöfartsverket idag fattat beslut om att genomföra sina tidigare planerade avgiftshöjningar för 2022.

- Den högre anslagsnivån tillsammans med våra planerade avgiftshöjningar ger oss goda möjligheter till en stabil ekonomi med en buffert, men det krävs att höjningen är permanent. Lotsavgiften höjs successivt till full kostnadstäckning och farledsavgiften höjs med inflationen, vilket motsvarar drygt en procent. Förändringarna bidrar samtidigt till att våra kunder får en större förutsägbarhet kring avgiftsutvecklingen framöver, säger Katarina Norén.

Delar av avgiftshöjningen återinvesteras inom sjöfartsbranschen genom Sjöfartsverkets så kallade miljöincitament. Vilket med andra ord kan beskrivas som ett rent bonus-malus-system, inom vilket mer möjligvänliga fartyg premieras.

Ett diagram som visar justerad soliditet i ett diagram