Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rekordsnabb inlandsfarled för ökad sjöfart

Nyhet 2021-05-10
Lotsbåt i en farled med en fyr i bakgrunden.
Foto: Mikael Karlin

Sjöfartsverket har på rekordtid färdigställt en ny inlandsfarled. Den nya Herrhamraleden syftar till att knyta ihop Mälardalen med Stockholm, vilket i sin tur leder till minskad belastning av vägnätet och ökade sjötransporter.

- Nu knyter vi ihop den nya containerhamnen i Norvik utanför Stockholm med Mälardalen och Västerås hamn. Vi har märkt av ett ökat intresse från branschen om att dra nytta av den nya farleden, och därför är det positivt att vi snart är i hamn med vårt arbete, säger Johan Wahlström, enhetschef för Maritim Samverkan och Utveckling inom Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets arbete med Herrhamraleden har pågått sedan förra året, och har bland annat gått ut på att analysera djupdata för området. För att säkerställa att rätt förutsättningar för handelssjöfarten finns har man även genomfört flera fartygssimuleringar vid Sjöfartsverkets simulatoranläggning i Göteborg.

Herrhamraleden är en så kallad allmän farled, vilket innebär att det är Sjöfartsverket som ansvarar för att relevanta utmärkningar längs farleden åtgärdas. Ett arbete som verket genomförde i april.

- Farledsarbetet har flutit på väl och inneburit att vi nu lyckats färdigställa arbetet på rekordtid, vilket så klart är positivt för den svenska sjöfarten. Ett arbete som dessutom går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö, säger Johan Wahlström.

Innan Herrhamraleden formellt kan invigas behöver Sjöfartsverket göra flera utbildningsinsatser av sina lotsar, detta för att lotsningsuppdragen ska kunna ske på ett så sjösäkert och effektivt vis som möjligt.

- Utbildningarna innebär att våra lotsar genomför olika fartygssimuleringar, men de kommer också studera sjökort och våra nya utmärkningar längs rutten. Går allt enligt plan kommer vi kunna börja assistera handelssjöfarten redan under andra halvan av maj månad, säger Johan Wahlström.

Fakta: Herrhamraleden

Herrhamraleden (farled 518) är en allmän farled där Sjöfartsverket ansvarar för utmärkningen och har rådighet över farleden. Den nya farleden är anpassad för inlandsfartyg av modell Groot Rijnschip 110x11,4x3,6 meter . Herrhamraleden har strikta restriktioner för bland annat vind och sikt.

Herrhamraleden kommer formellt invigas i maj.