Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Riksdagen skjuter till 300 miljoner till Sjöfartsverket

Nyhet 2020-06-25

I tisdags beslutade riksdagen att skjuta till maximalt 300 miljoner i ett nytt anslag till Sjöfartsverket. Det är ett välkommet tillskott och kommer motsvara det intäktsbortfall som verket har i och med Coronapandemin under 2020.

Tillskottet innebär dock inte att Sjöfartsverket lutar sig tillbaka. Sedan flera år har verket ett effektiviseringsprogram där en miljard kronor ska hämtas hem ekonomiskt under en tioårsperiod. Det är en del av de åtgärder som krävs för att nå de ekonomiska mål som regeringen ålagt oss. Vi har dessutom justerat upp åtgärderna till 1,5 miljard kronor efter nya beräkningar.

Redan innan Coronapandemin kunde vi konstatera att godsvolymerna inte ökat som vi tidigare trodde, varför avgiftsintäkterna blir minde än tidigare prognostiserats.

Besparingarna ska vi göra bland annat genom att minska våra kostnader genom att framförallt arbeta smartare och mer kostnadseffektivt, men också genom att öka våra intäkter.

Sammanfattningsvis:

  • Riksdagen skjuter till maximalt 300 miljoner för att täcka det underskott som Coronoapandemin orsakat.
  • Framtidsprogrammet fortsätter som vanligt med målet att spara 1,5 miljard över en tioårsperiod.
  • Arbetet med kloka effektiviseringar och besparingar fortsätter för att nå de ekonomiska mål som regeringen ålagt verket.