Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfarten ska ha arbetsmiljö i världsklass

Nyhet 2019-03-22

Sjöfartens gemensamma avsiktsförklaring gällande den sociala arbetsmiljön är formulerad och det historiska dokumentet skickas nu runt i branschen för underskrifter. Det handlar om att få stopp på diskriminering och kränkande särbehandling, något som den branschgemensamma arbetsgruppen Vågrätts arrangemang i Stockholm handlade om.

- Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för branschen och en ledstjärna för hur vi ska arbeta tillsammans, sa Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket när hon tillsammans med Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart inledde arrangemanget på Sjöhistoriska muséet.

En arbetsmiljö i världsklass är målet som samlar branschen i det som beskrivs som en långsiktig och mycket viktig satsning på social hållbarhet. Att alla ska trivas på jobbet och känna sig trygga är inte minst viktig ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

- Det här arbetet är mycket viktigt för en hållbar sjöfart, sa Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart och Katarina Norén kallade det för en nyckelfråga för framtiden.

Dagen präglades av föreläsningar och workshop som behandlade vad man ska göra när någon blir utsatt för sexuella trakasserier och hur det förebyggs, men också om utmaningarna i att förändra en kultur. Att intresset för frågan ökar visade sig dels i att många var på sitt första Vågrätt-seminarium den här gången, dels i att arrangemanget var fullbokat.

Sara Jonasson Ginters talade om uppkomsten av Metoo-rörelsen och att rörelsens enorma genomslag kan förklaras enkelt med att så många som 30 procent av alla kvinnor mellan 19-29 år upplever att det är ett problem med sexuella kränkningar av något slag.

- Metoo har redan lett till förändring, sa hon. Vi kan se idag att skulden och skammen börjar förskjutas från offret dit den hör hemma, nämligen till den som kränker. Enligt Sara Jonasson Ginters har Metoo-rörelsen också påverkat tystnadskulturen i en positiv bemärkelse.

Gunnel Rymer talade om svåra samtal, om mod och om vikten av att våga säga ifrån. Therese Vikström, från Stena Line, berättade om rederiets arbete för att nå målet med 30 procent kvinnor i ledande befattningar år 2022 jämfört med dagens 16 procent.

Elin Kebert från Sveriges byggindustrier höll en inspirerande föreläsning om hur byggbranschen arbetar med frågan från gymnasienivå och uppåt.

- Vi får 7 000 medarbetare att delta i samma workshop, sa hon och förklarade att branschens viktigaste fråga är kompetensförsörjningen. Vi måste helt enkelt lyckas med att attrahera kvinnor till byggbranschen.

Hannelore Stuhrman från Sjöfartsverket föreläste om hur man når den goda arbetsmiljön och vilka utmaningar och möjligheter man kan förvänta sig när det handlar om att ändra människors beteende och bygga en ny kultur.

Nästa Vågrätt-seminarium arrangeras av Chalmers under tidig höst. Johan Hartler, programansvarig på sjökaptensprogrammet på Chalmers hälsade välkomna till Göteborg för nästa seminarium. Han berättade också att Chalmers arbetar med att föra in kränkande särbehandling i sin basic safety-kurs.

Vågrätt är sjöfartsbranschens arbetsgrupp som inrättades förra året som ett resultat av #Lättaankar, sjöfartsbranschens eget Metoo-upprop.

Se hela Vågrätt-seminariet här >>