Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket arrenderar ut hamnområde

Nyhet 2022-06-08
Falsterbokanalen med hamnområde
Foto: Nicklas Trygg

Sjöfartsverket och Vellinge kommun har kommit överens om ett arrendeavtal på 25 år gällande båthamnen som ligger i anslutning till Falsterbo kanal. Det möjliggör utveckling av hamnområdet och ligger i linje med övrig affärsverksamhet på Sjöfartsverket.

Falsterbokanalen byggdes under andra världskriget och öppnades 1941. Sjöfartsverket äger idag kanalen, båthamnen vid farledsdepån och fastigheten längs kanalen. Med det nya avtalet kommer Sjöfartsverket istället arrendera ut hamnområdet till Vellinge kommun mot en avgift på cirka en miljon kronor om året. Avtalet sträcker sig i 25 år och börjar gälla tidigast 2023. 

- Det nya avtalet är bra för alla parter. Hamnområdet kan utvecklas, bli mer tillgängligt och inbjudande, och Sjöfartsverket kan fokusera ännu mer på de delar som ligger närmre vår verksamhet, säger Johan Winell, affärsområdeschef på Bygg och teknik, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har primärt affärsverksamhet mot offentliga aktörer och företag, vilket var en stor anledning till att ingå avtalet med Vellinge kommun. Idag utarrenderas området av Sjöfartsverket till Falsterbo Båtklubb. Efter att båtklubbens avtal med Sjöfartsverket avslutas kommer istället Vellinge kommun ha affärsrelationen med Falsterbo Båtklubb.