Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket om kriget i Ukraina

Nyhet 2022-03-04

Rysslands invasion av Ukraina är något Sjöfartsverket följer noga.

Sidan uppdaterad 2022-04-12

Sjöfartsverkets uppgift är att se till att de svenska farlederna är tillgängliga och säkra. Vi har inte fått några direktiv eller förändringar i vårt uppdrag vilket innebär att vi fortsätter vår verksamhet för att säkra sjöfarten till och från Sverige.

Våra farleder är öppna och säkra, våra lotsningar fortsätter och beredskapen för sjö- och flygräddning är samma som vanligt. Skulle någonting förändras kommer vi att samla vår information på denna sida.

Så påverkas Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets verksamhet fortgår som tidigare. I nuläget bedöms ingen påverkan på Sjöfartsverkets leverans.

Förbud mot ryskflaggade fartyg i EU:s hamnar

EU har den 8 april 2022 beslutat att det från och med den 16 april är förbjudet för ryskflaggade fartyg att anlöpa svenska hamnar. Förbudet gäller även fartyg som varit ryskflaggade fram till den 24 februari i år, men som därefter flaggat om. Det finns ett antal undantag från förbudet:

  • Förbudet gäller inte fartyg i nödsituation
  • Undantag mot förbudet kan bland annat medges för humanitära transporter och transporter av vissa viktiga varor

För Sjöfartsverkets del blir följden att det sannolikt inte kommer att begäras någon assistans av lots för sådana fartyg, förutom för dem som eventuellt fått beslut om undantag. Sådant tillstånd ges för varje tillfälle för sig och meddelas av Kommerskollegium. 

Kredit till ryska fartyg

Sjöfartsverket medger inte kredit till ryska fartyg utan kräver förskottsbetalning av lots- och farledsavgifter. Orsaken till detta är att vissa ryska banker inte längre kan genomföra transaktioner med Sjöfartsverket.

Beslutet om att begära förskottsbetalning avseende lotsning kvarstår och gäller även fartyg som fått undantagstillstånd.

Lotsplikt

Myndighetsutövning som exempelvis lotsning vid lotsplikt omfattas inte av sanktioner, men affärsverksamhet, exempelvis öppensjölotsning, omfattas av sanktionerna.

  • Sjöfartsverket ska göra en grundlig utredning av kunder innan vi sluter affärsmässiga avtal, detta bedöms i huvudsak gälla för just öppensjölotsning men kan också omfatta annan affärsverksamhet.
  • Vi ska leverera lotsning till de fartyg som är lotspliktiga.
  •