Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket slopar avgiftshöjningar för sjöfarten 2021

Nyhet 2021-06-29

Genom att slopa avgifterna motsvarande 125 miljoner kronor får sjöfartsnäringen lättare att återhämta sig efter pandemin, inte minst passagerartrafiken som har varit kraftigt begränsad det senaste året med en i stort sett stillastående kryssningstrafik.

Katarina står utomhus framför ett fartyg. Hon ser in i kameran och ler.
Sjöfartsverkets GD Katarina Norén. Foto: Niclas Fasth/Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är till största delen, 70 procent, finansierat av avgifter vilket innebär att en långsiktigt stark sjöfartsnäring också ger en möjlighet till stärkt ekonomi för Sjöfartsverket. Den största delen av intäkterna till Sjöfartsverket, 80 procent, kommer från utländska rederier som betalar farledsavgift och lotsavgifter.

- Genom att avstå från en avgiftshöjning motsvarande 125 miljoner kronor får sjöfartsnäringen lättare att återhämta sig efter pandemin, inte minst passagerartrafiken. En konkurrenskraftig och ökad sjöfart innebär i sin tur att den gröna klimatomställningen underlättas om mer gods kan gå på sjön istället för på väg, förklarar Katarina Norén, Generaldirektör.

Sjöfartsnäringen är en internationell bransch. På grund av reserestriktioner har färjetrafiken varit kraftigt begränsad det senaste året och kryssningstrafiken har varit helt stillastående. Sjöfartsverket kan konstatera att Sverige liksom flera andra sjöfartsnationer har infört lättnader för sjöfartsnäringen för att överleva pandemin.

- Av all import och export går nio av tio varor på sjön. Det är både tyngre gods på stora fraktbåtar och lättare gods på lastbil på färjorna. En stark och väl fungerande sjöfart är förutsättning för svenskt näringsliv och bidrar därmed till svensk konkurrenskraft, säger Katarina.

För att få en ekonomi i balans har Sjöfartsverket en långsiktig plan att höja avgifterna på ett ansvarsfullt sätt till full kostnadstäckning. Samtidigt genomför verket omfattande effektiviseringar motsvarande en och en halv miljard fram till 2027. Alla förändringar sker i nära dialog med branschen.

- Vi avstår från att höja avgifterna under pågående pandemi men kommer att återuppta höjningarna  samt förstärka miljöincitamentet 2022. På kort sikt påverkar det Sjöfartsverkets ekonomi på sista raden med 50 miljoner kronor, förklarar Katarina.

Sjöfartsverket planerar att efter sommaren återkomma med en remiss av planerade höjningar 2022.