Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket upphandlar tre nya lotsbåtar

Nyhet 2020-08-20

Under 2022 ska tre nybyggda lotsbåtar tas i bruk av Sjöfartsverket, och de kommer att stationeras i Göteborgsområdet. Båtarna ska ha mycket goda sjöegenskaper och mindre påverkan på miljön.

Sjöfartsverket är just nu inne i processen med att upphandla tre stycken nya lotsbåtar. Patrik Granstam, som är rederiinspektör och projektledare för inköpet, menar att beställningen av de tre nya båtarna är välbehövlig.

– Vi har i dagsläget en fartygsflotta med en väldigt hög medelålder. I Göteborgsområdet är aktiviteten mycket intensiv och lotsbåtarna går väldigt hårt, de får mycket stryk både skrovmässigt och maskinmässigt och systemen som finns ombord börjar också bli slitna. De nya båtarna kommer med anledning av detta placeras i Marstrand, Lysekil och Göteborg.

Båtarna som blir ersatta kommer att placeras i ett annat område med lägre tryck, och ersätta båtar som är äldre. De äldsta och mest slitna ska fasas ut och säljas. Man räknar med att en lotsbåt av den här typen har en livslängd på i alla fall 25 år, men ofta längre.

Kravställningen på de nya båtarna inkluderar mycket goda sjöegenskaper. Vid kontakter med båtmän och lotsar har rederiinspektörerna genomgående fått mycket positiva omdömen om båtarna ur 740-serien som används idag, och de nya lotsbåtarnas skrov ska motsvara dessa avseende geometri och tyngdpunkt.

– Den huvudsakliga poängen med att beställa likadana båtar är att komma så nära som möjligt de sjöegenskaperna som befintliga båtar har. Det är viktigt att vi får båtar med egenskaper som vi känner oss trygga med och som ger den uthållighet som krävs för att utföra vårt uppdrag, säger Patrik.

Mindre miljöpåverkan

Ett annat krav på båtarna är att de ska ha mindre påverkan på klimatet och lägre utsläpp av farliga ämnen.

– Vi försöker att göra minsta möjliga miljöavtryck. Det har hänt en del vad gäller kraven på motorernas utsläppsnivåer. Från och med årsskiftet kommer det nya regler. Ny teknik möjliggör mer effektiv rening av avgaserna, säger Patrik.

Det finns också energieffektivare lösningar när det gäller till exempel värme och kyla ombord.

– Vi kan minska energiåtgången genom att närvaroreglera ventilation och värme, så att antalet luftväxlingar dras ner när ingen är ombord. Båten förbereds också för fjärrvärmeanslutningar, då behöver man inte köra en oljepanna vid kaj utan kan använda fjärrvärme, berättar Patrik.

Vad gäller färgsättningen kring de nya båtarna har turerna varit flera och åtskilliga tankar och aspekter har övervägts.

– Tanken inom projektgruppen var från början att spara en del pengar och att inte belasta miljön i onödan genom att inte måla båtarna. Båten blir inte bättre skyddad mot korrosion genom att målas, det kändes överflödigt att måla dem när det inte har någon teknisk betydelse, säger Patrik och fortsätter:

– Båten måste vara väl synlig, och den orangea färgen är också en del av varumärket. Vi valde att gå på den linjen.

Anbuden ska vara inne i mitten på december och kontrakt med leverantör beräknas signeras strax efter årsskiftet, om allt går som det ska. Därefter beräknas de tre båtarna levereras under 2022.

Sjöfartsverket kommer ha option på ytterligare två stycken lotsbåtar. I dagsläget äger verket runt 70 lotsbåtar.