Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets arbete med anledning av coronaviruset covid-19

Nyhet 2021-01-19

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter angående coronaviruset, covid-19.

Sjö- och flygräddning

Vi har för närvarande en god beredskap för sjö- och flygräddning i hela landet.

Lotsning

Vår lotsning fungerar fortsatt väl i hela landet. Om det finns en misstänkt smitta ombord måste det anmälas till Kustbevakningen.

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post. 

Isbrytning

Isbrytningsverksamheten har nu avslutat den operativa säsongen och samtliga enheter utom Oden ligger vid kaj i Luleå och har påbörjar underhållsverksamhet. Det är naturligtvis fortsatt känsligt läge då så många är samlade på en liten och instängd yta, samt att besättningen byts varannan vecka men inte alls på samma sätt som då fartygen är ute till sjöss. För underhållet krävs dessutom att en del externa reparatörer kommer ombord, och för detta finns särskilda rutiner, allt från hur de ska bo under sin vistelse till testningar och hälsodeklarationer.

Oden ligger i Landskrona och förbereder sommarens expedition till Arktis. Inför detta påbörjas inom en månad en personlig karantän som innebär att besättning och forskare under sju dygn kommer att vistas i ett privat rum utan fysisk kontakt med omvärlden. Efter detta kommer en karantänperiod att ske ombord innan de får grönt ljus att bege sig iväg på expeditionen som beräknas ske 26 juli.

Sjögeografi

Förebyggande åtgärder har tagits för att säkerställa leveranser av navigationsvarningar och underrättelser för sjöfarande och elektroniska sjökort (ENC). 

Sjömansservice

Sjömansservice anläggningar är öppna och transportservicen är igång, med vissa restriktioner. För utökad säkerhet, har vi satt upp dekaler och skyltar som uppmanar gästerna att hålla avstånd till varandra. Vi har också infört rutiner för frekvent desinficering av ytor. För frågor eller ytterligare information, kontakta den lokala Sjömansservicestationen via telefon eller e-post.

* * *

Sjöfartsverket fortsätter sitt löpande arbete med olika typer av riskbedömningar för verksamheten, och har kontinuerlig kontakt med övriga myndigheter.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-18