Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets arbete med anledning av läckor på gasledningar i Östersjön

Nyhet 2022-09-27
Kartbild som visar position för läckorna.
De röda punkterna visar ungefärliga positioner för läckorna.

Med anledning av fyra läckor, två inom svensk ekonomisk zon och två inom dansk ekonomisk zon, på gasledningarna Nordstream 1 och 2 strax utanför Bornholm har Sjöfartsverket skickat ut navigationsvarningar på Navtex och VHF om att fartyg ska hålla sig borta från området. Det är även varningar utfärdade för flygplan med 1 000 meters säkerhetshöjd.

Sjöfartsverket har ingen uppgift om orsaken till läckorna. Vår uppgift i den här situationen är följande:

  • Vi varnar fartyg i närheten och har genom navigationsvarningar via VHF och Navtex uppmanat dem att hålla avstånd från platserna. Det är en väl tilltagen säkerhetzon.
  • Vår uppgift är att hålla sjöfarten säker. Det gör vi genom att varna fartyg som kommer för nära platserna för läckorna.

Sjöfartsverket följer utvecklingen i nära kontakt med andra myndigheter. För vidare information hänvisas till länkarna nedan.