Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets sammanställning om sjöfarten och transporterna

Nyhet 2020-01-23

Sjöfartsverket har tagit fram nya webbsidor om hur sjöfarten kan bidra till de klimatpolitiska målen. Här hittar du rapportsammanställningar, praktiska exempel och en ny Sifo-undersökning.

Sjöfartsverket har tagit fram nya webbsidor som handlar om hur sjöfarten kan bidra till de klimatpolitiska målen.

Regeringen har satt upp mål om minskad miljöpåverkan för transportsektorn, och har tydligt pekat på möjligheten att flytta gods från väg till de mer hållbara transportslagen sjöfart och järnväg.

På Sjöfartsverkets nya webbsidor om hållbar sjöfart finns en sammanställning av rapporter som handlar om sjöfartens möjligheter att bidra till de klimatpolitiska målen. Det finns även filmer med ett par företag som berättar varför de har gått över till sjötransporter.

Dessutom presenterar vi en ny undersökning av Kantar Sifo som visar att en stor majoritet av konsumenterna i Sverige önskar hållbarare transporter. Undersökningen visar samtidigt att det råder en bred kunskap bland svenskarna om att sjöfarten är mer hållbar än transporter via flyg och lastbil.