Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillsammans för smartare anlöp

Nyhet 2021-04-06
Hamn uppifrån och ett fartyg.

Ett sjuttiotal personer träffades den 31 mars för att delta i ett öppet möte om digitaliseringen av anlöp i svenska hamnar. Träffen arrangerades av branschprogrammet Smarta Anlöp. Sjöfartsverket deltar i detta program tillsammans med flera av Sjöfartssveriges branschorganisationer.

Många av de projekt och initiativ som Sjöfartsverket är med och bidrar till är relevanta för att effektivisera anlöpsprocessen. Under dagens möte presenterade Maria Filipsson, chef för anlöpsservice på Sjöfartsverket, en branschgemensam förstudie kring anlöpsprocessen.

– I studien har en gemensam bild av processen definierats och ett antal förbättringsbehov identifierats och prioriterats – lotsning, informationsdelning, kösystem i hamnar, enhetlig rapportering. Även Sjöfartsverkets projekt för att förbättra stödet till anlöpsprocessen presenterades. 2020 års delprojekt fokuserade på högre automatisering av Sjöfartsverkets interna processer, medan 2021 års projekt är inriktat på förbättringar för branschens aktörer. Ett par exempel är en enkel klient för att hantera fartygsanmälan och lotsbeställning samt tekniska gränssnitt för att dela data med exempelvis hamnar, säger Maria Filipsson.

På agendan stod också European Maritime Single Window, EMSW. Det är en ny förordning från EU som styr den andra generationens fartygsrapporteringen till myndigheter. År 2025 ska arbetet vara klart, och ambitionen är att det ska underlätta betydligt för de som rapporterar in informationen jämfört med dagens system.

– Effektivisering i anlöpsprocessen uppnås genom att alla aktörer delar information för att nå gemensamt uppställda mål, säger Maria Filipsson.

Deltagande organisationer är bland annat Näringslivets transportråd, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Sveriges Skeppsmäklareförening.

Se videoinspelningen av mötet