Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Trafikverkets bro i Falsterbo kunde inte öppnas i samband med olycka

Nyhet 2020-08-06

Sjöfartsverket kommer att kontakta Trafikverket som äger bron i Falsterbokanal, till följd av helgens tillbud som ledde till materiella skador på en fritidsbåt. Indirekt skapades olyckliga omständigheter då signalsystemet sattes ur spel när bron inte fungerade tekniskt.

Bron fjärrstyrs med kameraövervakning från Sjöfartsverkets kanalcentral i Trollhättan och signalsystem finns både på land och i vattnet för att kommunicera med dem som passerar. Dessutom sker kommunikation via VHF-radio. Något som inte är tvingande men rekommenderat för alla till sjöss.

När klaffarna är nedfällda får fritidsbåtarna rött ljus och när de är uppfällda ges grönt ljus. Av okänd anledning öppnades bara en broklaff i kanalen som är 25 meter bred och rött ljus lyste. Bron som ägs av Trafikverket men opereras av Sjöfartsverket fungerade inte.

- Slussmästaren, med 20 års erfarenhet, bedömde ändå att de 17 fritidsbåtarna vid aktuellt tillfälle kunde passera på kanalens halva bredd med stor försiktighet, säger Fredrik Nordanslätt som är kommunikationschef på Sjöfartsverket.

Då kom larmet från 112 i Malmö om att räddningstjänsten behövde komma fram och därför behövde den öppnade klaffen fällas för att ge räddningstjänsten fri passage. Klaffbron som ägs och underhålls av Trafikverket kunde på grund av felet inte byta signal.

- Meddelande om att bron behövde stängas skickades ut av kanalcentralen via ett nytt meddelande på VHF-radion. Båtarna som låg och väntade på passage bedömdes kunna stanna innan den fungerande broklaffen fälldes. Alla fritidsbåtar stannade upp utom en som fortsatte trots att bron höll på att fällas. Som tur var skadades ingen person vid olyckan även om segelbåten blev rejält tilltufsad, förklarar Fredrik Nordanslätt.

- Vi har aldrig tidigare haft liknande problem med broklaffar som inte går upp. Vi har bett Trafikverket om en förklaring och betonat vikten av att signalsystemen måste fungera, understryker Fredrik Nordanslätt.

Felet har sedan reparerats av ett externt företag som har kontrakt med Trafikverket.

Sjöfartsverket har polisanmälts för händelsen. Verket kommer också att göra en intern utredning i fallet.

- Det som hänt är mycket olyckligt och vi är lättade att det stannade vid materiella skador. Vi kommer närmast att stämma av läget med Trafikverket för att säkerställa att bron fungerar felfritt, säger Fredrik Nordanslätt.