Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Vi ska fokusera på förtroende"

Nyhet 2019-04-26
Elvir Dzanic
Foto: Göteborgs hamn

Elvir Dzanic tillträder som ny vd för Göteborgs Hamn AB i juni. Elvir är utbildad på Chalmers i Göteborg och kommer närmast från ett uppdrag som Vice President of Business Development, inom Ceva logistics North America i Houston.

Varför tog du jobbet som VD för Göteborgs hamn?

- Det är en unik möjlighet att få bidra till en fortsatt stark utveckling av regionen och riket. Att ta plats som VD och få vara med att förvalta 400 års historia samt bygga för nästkommande 400 år är ett uppdrag som jag helt enkelt inte vill tacka nej till. Göteborgs Hamn är en otroligt viktig plats där olika intresse möts och samverkar. Det är också en arbetsplats där mina erfarenheter från logistikindustrin, både från Sverige men också internationellt, kommer komma väl till användning.

Vad är ditt förhållande till sjöfart?

- Jag gick Sjöfart och Logistik på Chalmers, vilket i efterhand är den bästa utbildningen jag kunde ha valt. Den har gett mig privilegiet att få arbeta för globala företag inom en internationell miljö och att uppleva världen. Hela min karriär har varit knuten till sjön, främst containertransporter. Jag har haft varierande uppdrag som har gett mig stor kunskap om drivkrafterna bakom globala sjötransporter, både sett ur redarnas och kundernas perspektiv.

Vilka är de viktigaste utmaningarna att ta tag i som VD för Göteborgs hamn?

- Jag gläds åt att ta över ett bolag i medvind som har många investeringsprojekt på gång, ett etablerat miljötänk och ett imponerande ekonomiskt resultat. Ett område som vi ska fokusera på är förtroende. Jag vill i första hand att vi stärker förtroendet mellan olika intressenter och på så vis skapa grund för bredare volymutveckling som i sin tur ger ett starkare näringsliv och ett konkurrenskraftigare Sverige.

Du har tidigare kallat Göteborgs hamn för en stor bromskloss i svensk logistik. Hur ser du på Göteborgs hamn idag?

- Göteborgs Hamn är själva hjärtat i svensk internationell handel. En välfungerande, pålitlig och effektiv hamn är en förutsättning för att kapa den geografiska distans som svenska företag har till sina internationella marknader och på så vis öka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Jag tror att alla intressenter jobbar mot ett mer konkurrenskraftigt Sverige och det har tagits kliv i rätt riktning.

Vad krävs för att stärka hamnarnas roll som nav i transportsystemet?

- Hamnarna i Sverige med Göteborgs Hamn i spetsen ska fokusera på förtroende, innovativa IT-lösningar samt ett robust infrastrukturnätverk som stödjer ekonomisk effektiv förflyttning av gods på räls. Farledsfördjupningar är en nyckel i att attrahera större oceangående båtar och därmed sänka transportkostnader samtidigt som man förbättrar transporttiden till och från Sverige.