Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Viktigt steg i Mälarprojektet

Nyhet 2019-11-09
Betongbil i Södertälje.
Varje timme levereras 800-1000 kubikmeter. Ett jämförmått är att en betongbil rymmer 7 kubik. Rent matematiskt behöver en betongbil tömmas var fjärde minut. Kvalitétsprover på betongen tas så produkten håller bra kvalité och har bra egenskaper.

På lördagsmorgonen inleddes arbetet med undervattensgjutning av bottenplatta i norra byggropen, Södertälje kanal, inom ramen för Mälarprojektet. Söndag morgon beräknas det vara färdigt.

Betongleverantören har ungefär 150 personer i gång under helgen för att klara av produktion på 1700 – 2000 kubikmeter betong till söndag morgon. Produktion sker vid två fabriker och en tredje ligger i beredskapsläge. Till det kommer jourpersonal för el, hydraulik med mera.

Sjöfartsverkets entreprenör Züblin har 50-talet personer på plats. Gjutningen har lett till att säkerheten förstärkts med både vägvakter och väktare. Den vanliga fordonstrafiken genom området över Slussbron är avstängd under tiden som arbetet pågår, men allmänheten kan passera förbi via bron.

I norra byggropen finns också ett internationellt dykteam med tre personer som gör jobbet nere på botten.

Prover tas

Betongen leds ned i vattnet via ett rör och två betongpumpsmaster om vardera drygt 50 meters längd. Det måste vara ett kontinuerligt flöde av 800-1000 kubikmeter i timmen för annars uppstår problem. Där nere, på 14 meters djup från vattenytan, väntar en dykare som flyttar röret med betong succesivt med hjälp av en "surfer" grovt förenklat en upp och nedvänd tratt. Detta görs för att fördela betongen jämnt över botten där den i sin tur bottenförankras. i Trots strålkastare på hjälmen är synfältet mycket begränsat. Dykaren har radiokontakt med en kollega som även sköter lufttillförseln. En tredje kollega står i beredskapsläge.

- Eftersom gropen ligger under grundvattennivå skulle botten tryckas upp om vi först hade torrlagt gropen. Gjutningen är tvungen att ske i vatten, förklarar Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket, Södertälje.

Ännu en gjutning

När gjutningen är klar har man byggt en "temporär torrdocka" som mäter ungefär 1500 kvadratmeter där bottenplattan är 1 meter tjock . Plattan behövs för att man ska kunna pumpa ut vattnet succesivt så gropen blir torr, och den ger också stöd för spontväggarna. Efter ytterligare moment väntar sedan gjutning i vår av en ny platta ovanpå. På den byggs slussporten som sedan "flottas ut" på plats.

- Arbetet flyter på bra, om uttrycket tillåts. Det är verkligen många parametrar som måste stämma tillsammans för ett bra resultat, summerar Peter Knutsson.

Samma process kommer att upprepas i södra gropen, med början nästa helg.

Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket
Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket, förklarar hur den nya slussen ska byggas.