Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avgiftsförändringar 2022

Beslutade avgiftsförändringar från och med den 1 januari 2022.

Farledsavgifter

Avgiftsförändringar

 • Höjning av avgifter med 1,1% enligt KPI-KS
 • Höjning av avgifter för miljöincitamentet med 8%

Övriga föreskriftsändringar

 • Utökad möjlighet till periodvisa deklarationer
 • Ändring undantag för tomcontainrar, lastbärare och förnödenheter
 • Förändrad beräkning för avrese- och ankomstdag för kryssningsfartyg
 • Beräkning av nettodräktighet om mätbrev och deplacement saknas
 • Minskning av fjärrzonsrabatt från 75% till 50%
 • Borttag av rabatt för turn-around-anlöp

Lotsavgifter

 • Höjning av avgifter med 10%

Övriga föreskriftsförändringar

 • Uppdaterade lotsområden och lotsleder
 • Tidigare remitterade språkliga ändringar (2021)
 • Språklig ändring i föreskriften och tekniska förtydliganden i system så att Sjöfartsverkets arbetssätt tydligare framgår

Isbrytning

 • Uppräkning av avgifter för isbrytning på beställning med 8% (ökning i KPI-KS sedan 2014)
 • Tydliggörande av ansvarsfördelning för isbrytning på Vänern, Mälaren, Trollhätte kanal och Ångermanälven

Trossföring

 • Trossföringsavgiften höjs med 100 kr per sluss (från 600 kr till 700 kr)

Senast uppdaterad 2021-11-29