Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjö- och flygräddning

Som ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige har Sjöfartsverket utbildat sjöräddare i över 30 år.

BIld på helikopter och båt.
Foto: John Jonsson/Sjöfartsverket

Utbildningarna riktar sig till besättning i sjö- och flygräddningsenheter, från Sjöfartsverket eller någon av våra samverkansorganisationer som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten med flera.

Utbildningarna bedrivs vid Arkö Sjö-och flygräddningsskola och är indelade i ett system bestående av tre nivåer: Basic-SAR, Advanced-SAR och SAR-OSC.

Intresseanmälan

För mer information eller frågor kontakta kursansvarig: SAR-Utbildning@sjofartsverket.se.

Intresseanmälan till någon av kurserna görs via din organisations kontaktperson/utbildningsansvarige. Fördelning av platser sker två gånger per år och utgår från Sjöfartsverkets samlade behov av utbildad personal med hänsyn till organisation, tillgänglighet och geografi.Observera att platser bara erbjuds till myndigheter/organisationer etcetera som ingår i sjö- och flygräddningsorganisationen, inte till privatpersoner.

Sista anmälningsdag till höstens Basic- och Advanced SAR: 2021-05-20.

Kurstillfällen 2021

Vårens kurser Höstens kurser
V. 12 Advanced-MIRG V. 37 Advanced-SAR
V. 15 Basic-SAR INSTÄLLD V. 39 Advanced-SAR
V. 16 Basic-MIRG V. 41 Advanced-SAR
V. 17 Basic-SAR INSTÄLLD V. 43 Basic-SAR
V. 20 Advanced-SAR INSTÄLLD V. 45 Basic-SAR
V. 21 Basic-MIRG V. 47 Basic-SAR
V. 22 Advanced-SAR INSTÄLLD V. 49 SAR-OSC

 

Basic-SAR

Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

Kursen är utvecklad av Sjöfartsverket i samarbete med de större aktörerna inom svensk sjö– och flygräddning. I första hand avsedd för besättning på sjögående sjöräddningsenheter. Kursen består av en gemensam webbaserad introduktion och en 3-5 dagar lång utbildning som arrangeras av Sjöfartsverket på Arkö Sjö-och flygräddningsskola och av flera samverkanspartners. Kontakta den utbildningsansvarige i din organisation för mer information.

Förkunskaper: Basic-Safety eller motsvarande egensäkerhetsutbildning. Första hjälpen enl. L-ABCDE samt D-HLR.

Advanced SAR

Utbildning i samverkan, kommunikation och samordning av mindre räddningsinsatser. För till exempel befälhavare på räddningsenheter.

Omfattar "entry-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator".

Fem dagars (måndag-fredag) praktisk och teoretisk utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket på Arkö Sjö-och flygräddningsskola.

Förkunskaper för sjögående personal: Basic-SAR, ROC/SRC samt FB VIII.

SAR-OSC

Utbildning till On-Scene Coordinator för erfaren sjöräddningspersonal och befäl på till exempel passagerarfartyg. Internationell samverkan, kommunikation, stress, delegering och "team-management". Samordning (coordination) av större räddningsinsatser. Omfattar "advanced-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator". Fem dagars (måndag-fredag) utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket i samarbete med Chalmers i Sjöfartsverkets simulatorcentrum, Lindholmen, Göteborg. Förkunskaper för SAR-personal: Advanced-SAR.

Senast uppdaterad 2021-06-08