Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Gräns för ekonomisk zon

Gräns för ekonomisk zon följer den gräns som överenskommits med våra grannländer längs de sträckor där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till densamma.

Sverigekarta med ekonomisk zon

 

För att använda filerna behöver du en GIS-programvara som klarar formatet Shape. Innehåller även en kommaseparerad text-fil med gränspunkterna.

Attributbeskrivning av shape-filer

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Löpnummer - Löpnummer för ekonomiska zonen (EZ).
 2. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 3. Löpnr_dels - Löpnummer för punkter (EZ) för respektive delsträcka.
 4. Löpnr_EZ - Löpnummer för signifikanta punkter på den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinje.
 5. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 6. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • brytpunkt som avtalats med annan stat (EZ), och
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje eller på en loxodrom mellan två brytpunkter (MP).
  • skärningspunkt med den angränsande zonens avgränsningslinjer (AZ),
 7. Punktnamn - Namn i de fall sådant förekommer (gäller avtalade punkter på riksgräns).
 8. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 9. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 2. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Senast uppdaterad 2021-04-25